Yargıtay: Tacizci tazminatsız işten çıkarılır

Yargıtay, işyerindeki bilgisayarın arka planını kadın çalışma arkadaşının fotoğrafı olarak belirlemek, uygunsuz zamanlarda ve alakasız konularla ilgili aramak gibi davranışları taciz olarak yorumladı. Bunun bedeli ise tazminatsız kovulmak.

Yargıtay: Tacizci tazminatsız işten çıkarılır

Yargıtay bir taciz davasında verdiği kararla tacizi daha belirgin biçimde tanımladı. Taciz yalnızca cinsel tacizle sınırlı bir konu değil. Sözel olarak ve davranışlarla iş arkadaşını zor duruma düşürmek de taciz olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda iş arkadaşlarını uygunsuz saatlerde aramak, alakasız konularda rahatsız etmek de taciz bu kapsamda değerlendiriliyor. Yargıtay verdiği bir kararında bu şekilde davranışlar gösteren bir işçinin tazminatsız olarak işten çıkarılabileceğine hükmetti.

Uygunsuz saat kriteri

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre  Yargıtay işyerinde cinsel taciz ile ilgili kararında işçinin, bir başka kadın işçiyi uygun olmayan saatlerde ve uygun olmayan konular için aramasını taciz olarak nitelendirdi. Bu durumun işveren tarafından öğrenilmesinin ardından işçiden savunma istenmesinin doğru olduğunu ve işçinin savunma sonrası bu tip bir davranışın tekrarı halinde iş sözleşmesinin feshedileceğini bilmesine rağmen bu davranışlarına devam etmesini iş sözleşmesinin feshi için haklı neden olarak değerlendirdi.

Tazminatsız fesih doğru

İşverenin defalarca sözlü ve yazılı uyarılarına rağmen devam eden taciz iddiaları işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi için yeterli sayılmıştır. Yargıtay tacizi yalnızca cinsel boyutta ele almayıp işyerindeki bu tip davranışların da taciz olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek işverenin işçiyi tazminatsız şekilde işten çıkartmasını haklı buldu.

İşveren taraf tüm delilleri dosyaya koymak zorunda

Yargıtay kararında, atılan işçinin tacizlerinin ispatlanması noktasında en önemli husus, işçinin işyerinde çalışan evli bir kadının resmini cep telefonuna arka plan görüntüsü yapması oldu. Savunması alınan işçinin savunmasında, arka plan görüntüsü yaptığı kadına ‘aşırı saygı duyduğunu ve bu nedenle kadının fotoğrafını arka plan görüntüsü yaptığı’ şeklinde savunma vermesi, Yargıtay tarafından inandırıcılıktan uzak bulundu. Bu savunma sonrası uyarı alan ve bu tip davranışların devamı halinde işten çıkartılacağı bildirilen işçinin bu tip davranışlarının devam etmesi tazminatsız işten çıkartılmasına neden oldu. Bunun yanında karara konu olayda işçinin kadın işçilere uygunsuz saatte arama, mesaj atma gibi davranışlarının bulunduğu tanık beyanlarıyla saptanmış. Ayrıca işyerindeki bilgisayarın arka planını kadın çalışanların fotoğrafları olarak belirlemek gibi bütün bu davranışlar taciz olarak nitelendirilmiş ve fesih nedeni olarak sayılmış.

Uyarı ve savunmaya dikkat

Yargıtay kararına konu olan olayda işveren, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğine dair yazılı bildirimi, işçiden alınan savunma yazısını, bu savunmaya ilişkin olarak işçiye verilen uyarıyı, mağdur işçiden gelen şikâyet dilekçesini ve iki tanığın ifadesini fesih prosedüründe mahkemeye sundu. Dolayısıyla fesih ile ilgili prosedürü tam anlamıyla işletmiş ve hem taciz iddiasını, hem de işçinin savunmasının alınıp uyarı verildiğini açıkça ispatladı. Bütün bunlar neticesinde Yargıtay fesih ile ilgili sürecin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler