UNESCO: Dünyada 260 milyon çocuk okula gidemiyor

UNESCO’nun yayımladığı yıllık eğitim raporuna göre, dünyada okula gidemeyen çocuk sayısı 260 milyonun üzerinde. Örgütün sunduğu veriler, eğitime ayrılan bütçelerin yetersizliğine, kız ve erkek çocukların fırsat eşitliğine sahip olmadığına dikkat çekiyor.

UNESCO: Dünyada 260 milyon çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yıllık Dünya Eğitim Raporu’nu açıkladı.

Örgütün sunduğu verilere göre, dünya genelinde 6 ila 17 yaşları arasındaki 260 milyonun üzerinde çocuk eğitim görmüyor.

DW Türkçe’nin haberine göre okula gidebilenler arasındaysa, mezun olanların sayısı oldukça düşük.

UNESCO raporuna göre dünya genelinde 2010 ile 2015 yılları arasında ilkokul çağındaki çocukların yüzde 83’ü okulu bitirirken, orta öğretimde bu oran yüzde 69’da kaldı.

Okula giden çocuklar arasında en düşük oranların ise yüksek öğrenim görmek için tamamlanması gereken lise seviyesinde: 15 ila 17 yaşları arasındaki çocukların sadece yüzde 45’i lise eğitimini tamamlayabiliyor.

Kız ve erkek çocuklarında fırsat eşitliği yok

Raporda, küçük çocuklara yönelik bir yıl zorunlu ve ücretsiz eğitimin, sadece dünya genelindeki ülkelerin yüzde 17’sinde sunulduğuna da dikkat çekiliyor.

Eğitimde cinsiyet eşitliği konusunda da büyük farklılıklar olduğunun vurgulandığı rapora göre, ilkokul çağındaki kız ve erkek çocukları arasında ülkelerin sadece yüzde 66’sında fırsat eşitliği bulunuyor.

Lise çağındaki kız ve erkek çocuklarındaki fırsat eşitliği ise dünya genelindeki ülkelerin ancak dörtte birinde sağlanabiliyor.

Hükümetlere eğitim bütçesini arttırın çağrısı

Raporda, hükümetlerin ortalama olarak gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 4,7’sini ya da kaynaklarının yüzde 14,1’ini eğitime ayırdıkları vurgulanıyor; kalitesi yüksek bir eğitimin sunulması için dünya genelinde yıllık 33 milyar euro eksik.

Dünya Eğitim Raporu’nu kaleme alan uzmanlar hükümetlere, ‘eğitim konusundaki sorumluluklarını daha güçlü şekilde yerine getirme’ çağrısı yaptı.

UNESCO Komisyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Walter Hirche, “Eğitim sistemi dünya çapında fırsat eşitliği ve kalite dikkate alınarak şekillendirilmeli. UNESCO’nun Dünya Eğitim Raporu, henüz bundan fazlasıyla uzak olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Mevcut durum 2030 hedefine uzak

BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde dünya genelinde hükümetler 2030 yılına kadar “fırsat eşitliğine dayalı yüksek kaliteli eğitim olanağı sağlamak ve ömür boyu öğrenme imkanlarını teşvik etmekle” yükümlüler.

Fakat UNESCO yıllık raporuyla, mevcut durum 2030 hedefine uzak görünüyor.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler