Ülkenin geleceği için emek ve meslek örgütlerinin yanıtı 'HAYIR'dır!

22 Mart 2017 tarihinde TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumlar ve bazı Bakanlıklarda bir kısım idareci tarafından TMMOB önüne yapılan provokasyon amaçlı çağrıya emek ve meslek örgütleri yaptıkları basın toplantısıyla tepki gösterdi.

Ülkenin geleceği için emek ve meslek örgütlerinin yanıtı 'HAYIR'dır!

Ankara Tabip Odası'nda yapılan basın toplantısına DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı. Referanduma sayılı günler kalmışken iktidar eliyle gerilim yaratacak girişimlerin olduğu dile getirildi. 

Sözde “protestolar”

Referandum çalışmaları kapsamında “Hayır”cılara uygulanan baskılara karşı “Evet”çilerin devlerin imkanlarıyla sözde “protestolar” organize ettiği vurgulanan basın açıklamasında “Çoğulcu demokrasi ve barışta ısrar eden emek ve meslek örgütlerine karşı ‘Tek Adamlığı’ ve ‘Olağanüstü Hali’ dayatan AKP’nin düşünce ve ifade hürriyetine tahammülü yoktur” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

 

İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yalnız Değildir!

Baskılar ve Provokasyonlar Bizi Yıldıramaz!

16 Nisan’da gerçekleştirilecek “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Referandumuna sayılı günler kalmışken iktidar eliyle siyasi tansiyonun ve kargaşanın arttırılmak istendiğine tanıklık ediyoruz.

Referandumda “HAYIR” diyeceğini açıklayan kişi ve kurumlara karşı, yandaş medyadaki ve sosyal medyadaki kadrolu tetikçilerle itibarsızlaştırma ve hakaret kampanyaları hız kazanmışken, devlet olanaklarının suiistimal edilmesiyle sözde “protestolar” da başlatıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ülkenin dört bir yanındaki üyeleri ile sürdürdüğü referanduma ilişkin “HAYIR” kampanyasına karşı AKP, bindirilmiş kıtalarla atağa geçti. TEDAŞ, TEİAŞ ve bazı bakanlıklardan gelen ve aralarında mimar ve mühendislerin de bulunduğu AKP’liler, TMMOB genel merkez binası önünde toplandı. Basına yansıyan fotoğraflarda resmi kurum araçları ile taşınan personel dışında AKP’li eski vekil de yer aldı.

Çok açık ki, Referandum sürecinde “HAYIR”a savaş açan siyasi iktidar, emekten ve halktan yana duruş sergileyenler üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Çoğulcu demokrasi ve barışta ısrar eden emek ve meslek örgütlerine karşı “Tek Adamlığı” ve “Olağanüstü Hali” dayatan AKP’nin düşünce ve ifade hürriyetine tahammülü yoktur. Kendileri ile aynı sözcüklerle konuşmayanları ya soruşturmakta ya tutuklamakta ya da medyada hedef göstermektedir. 

Bizler, emek ve meslek örgütleri olarak ekonominin, siyasetin, maliyenin, eğitimin sağlığın, kamu hizmetlerinin, kısacası ülkenin geleceğinin tek bir kişinin kontrolüne bırakılmasının, sınırsız yetkilerle donatılan bir kişi tarafından milyonların yönetilmesinin tehlikelerini anlatmaya devam edeceğiz. 

Ülkenin Geleceği İçin Emek ve Meslek Örgütlerinin Yanıtı "HAYIR"dır!

Darbe Girişimiyle ilgisi bulunmayan kamu görevlilerinin Olağanüstü Hal Kararnameleri ile bir gecede işsiz bırakılmaması için; yargı kurumlarının bir kişinin dudağı arasından çıkacak emirle çalışmaması için; Tek Adamlığı pekiştirmek için kurulan, Varlık Fonu adı altında ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, kamu kaynaklarının arpalığa dönüştürülmemesi için “HAYIR” demeye devam edeceğiz.

Bu ülkenin emekçileri, üretenleri, yurttaşları olarak Tek Adamlığa “HAYIR” diyoruz!

Memleketin varlıklarının üç beş yandaşa peşkeş çekilmesine, eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine “HAYIR” diyoruz!

AKP iktidarına ve OHAL yağmasına “HAYIR” diyoruz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği 

KESK Ankara Şubeler Platformu                                                                                                                        

Ankara Tabip Odası                     

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler