TÜİK: Evde oturmak zorunda kalan kadınlar depresyona giriyor, kilo alıyor

Türkiye, kadınların çalışma hayatına katılması bakımından dünyada 138 ülke arasında 126. sırada. İş gücünden dışlanan kadın evde kapanmak zorunda kalıyor. Çalışamayan kadınlar evde oturma, hareketsizlik gibi sebeplerle depresyona giriyor ve kilo alıyor.

TÜİK: Evde oturmak zorunda kalan kadınlar depresyona giriyor, kilo alıyor

Türkiye Kadınların çalışma hayatına katılması bakımından dünyada 138 ülke arasında 126. sırada. İş gücünden dışlanan kadın mecburen evinin kadını oluyor.  Evde de şişmanlaşıyor ve depresyona daha fazla giriyor. Bu dışlanmayı şiddet ve kadın cinayetlerinde artış izliyor. Töre, toplum baskısı, zihniyet ve cezaların yetersizliği gibi nedenlerle kadınları yaşamın kıyısına itiyor. Kadınların eğitimi ataerkil düzen sebebiyle erkeklere göre düşük. Eğitime katılsa bile çalışma hayatına katılmayanların oranı yüksek.

Artık nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşıyor. Bu durum eğitimsiz ve mesleksiz kadını işinden gücünden ediyor. Kadının kırsal kesimde yaşarken tam olarak iş hayatının içindeydi. Ama kadın şehre göçünce büyük oranda işinden edilip evinin kadını olmak zorunda kaldı. Ekonomik yönden bağımlı hale geldi.

Bütün bunlar az çok biliniyor ama rakamlara TÜİK döktü. Türkiye çapında 15 ve yukarı yaştaki 17 bin kişiyle yapılan anket çalışmasının sonuçları Türkiye Sağlık Araştırması başlığıyla yayımlandı. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise kadınların erkeklerden daha fazla sağlık sorunu yaşadığı gerçeğiydi.

Daha fazla sağlık sorununa rağmen kadınların Türkiye’de ortalama ömrü erkeklere göre 5.4 yıl daha fazla. TÜİK’in 2016 Hayat İstatistiklerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerin 75.3 yıl, kadınlarda 80.7 yıl.

Kadınların çalışma hayatı da sağlık hayatları gibi erkeklere oranla çok daha sorunlu. 15 yaş üzerinde işgücüne katılmayan 8 milyon erkeğe karşılık kadın sayısının 20 milyon olması tam da bu duruma işaret ediyor. 20 milyonun içinde 11 milyon kadın ev işleriyle uğraşıyor.

15 yaş ve üstü nüfusta kadınların sayısı erkeklerden yarım milyon daha fazla olmasına karşılık, çalışan kadın sayısı erkeklerden 10.4 milyon kişi daha az. 18.6 milyon erkek istihdam edilirken, 8.2 milyon kadın çalışıyor. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.7, kadınlarda yüzde 32.3.

Türkiye işgücüne katılma oranın düşüklüğü bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden biri.  Bu aynı zamanda Türkiye’nin rekabet gücünü azaltan ve dünya rekabet liginde sıralamasını düşüren bir faktör. Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yapılan rekabet araştırmasında Türkiye 2016 yılında kadınların işgücüne katılması bakımından 138 ülke içinde 126. oldu. 

Büyük oranda köyden kente göç etmiş olan kadınlar çalışma hayatına katılmıyor. Sayıları erkeklerden yarım milyon daha fazla olmasına karşılık işgücüne katılanlar 10.4 milyon daha az. 11 milyon kadın ev işleriyle uğraşıyor. Dörtte biri aşırı kilolu, her 10 kişiden biri depresyonda. Sağlık sorunları erkeklere oranla yaklaşık yüzde 50 daha fazla.

Evde oturma, hareketsizlik, spor yapma alanlarının kısıtlılığı, dışarı çıkma alışkanlıklarının azlığı gibi nedenlerle kadınların kilo alma sorunu da erkeklerden daha fazla. Vücut kitle endeksine göre obez yanı aşırı şişman sayılanların oranı kadınlarda yüzde 23.9 iken erkeklerde yüzde 15.2. Buna göre her dört kadından biri aşırı şişman sınıfına giriyor. Erkeklerde ise bu oran 7’de bire düşüyor. Ortalama ise beşte bir. Türkiye’de artık her beş kişiden biri aşırı şişman.

Kadınların sorunu kilo alma ve daha çok sağlık sorunu yaşamakla bitmiyor. kadınlar aynı zamanda depresyonda, yani bunalımda. Bu oran kadınlarda yüzde 9.4. Her 10 kadından biri depresyonda. Erkeklerde ise oran yüzde 4.9’a düşüyor.

Eğitimden, çalışma hayatından dışlanma oranı daha yüksek, ekonomik yönden bağımlı, şişman ve depresyonda olanların daha çok olduğu kadınlar ayrıca erkek şiddeti de yaşıyor. Her gün dayak, kavga, boşanma ve kadın cinayetleri haberlerini izliyoruz. Şehre göçle kadın cinayetleri de artıyor. Yeni yaşama uyum sağlamanın bedeli daha çok kadınlara çıkıyor gibi.

Mesela 2016 yılında erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı 328, 2015’te 303, bu yılın ilk dört ayında 132. Her yıl giderek artan bir sayı söz konusu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun rakamlarına göre 2010 yılında sayı 180 idi.

Etiketler: obezite, TÜİK

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler