Tek cinsiyetli eğitim akademik başarıyı olumsuz etkiliyor

AKP’nin eğitim sistemi, kız ve erkekleri her alanda ayırmaya çalışıyor. Oysa tek cinsiyetli eğitim başarıyı düşürüyor.

Tek cinsiyetli eğitim akademik başarıyı olumsuz etkiliyor

Cinsiyet açısından yapılan her ayrıştırma hem sınav hem akademik başarıyı düşürüyor. Karma eğitim gören öğrencilerin kazanımlarının akademik olarak tek cinsiyetli eğitime göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Gülşah Aras’ın, “Türkiye’de Karma Eğitim ve Tek Cinsiyetli Eğitimin Üniversite Giriş Sınavı Başarısı Üzerindeki Etkileri” başlıklı projesi TÜBİTAK – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projesine 4. sınıftayken başlayan Aras, “Araştırma sonuçlarına göre, YGS’de başarılı okul türlerinin karma eğitim sistemine sahip liseler olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Bu nedenle Türk eğitim sisteminde yapılacak her yenilik fen bilimlerini, matematiği destekleyici nitelikte olmalı” dedi.

5 bin lise

Aras, “Türkiye’de eğitim sistemine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla” yaptığı bu çalışma için 5 binin üzerinde lise incelemiş. Araştırmaya göre okul türleri arasında da (Fen, Anadolu, meslek, imam hatip liseleri ve diğer liseler) başarı düzeyleri ciddi farklılıklar gösteriyor. Okul türü bazında yapılan incelemeye göre, fen liselerinin diğer tüm lise türlerinden daha başarılı sonuçlar gösterdiği ortaya konuldu. Onu, Anadolu liseleri takip ederken meslek ve imam hatip liseleri bunların gerisinde kaldı. Her puan türünde fen liseleri yüksek başarı gösterirken; imam hatip ve meslek liselerinin eğitim sistemi açısından gittiği özelleştirmelere rağmen istenilen başarı oranlarının yakalanamadığı gözlemlendi. Araştırmada tek cinsiyetli eğitimin YGS sonuçları başarı düzeyine olan etkisi de incelendi ve başarıyı düşürücü etkisi olduğu saptandı.

Neden karma?

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Gülşah Aras, “Karma eğitim kadın ve erkek bireylerin birbirlerini sosyal hayat içerisinde öğrenmesi ve farklılıklarını keşfedebilmesi açısından oldukça önemli. Bu konuda ortaya konulmuş bilimsel çalışmalarda da savunulduğu gibi eğitim teması altında cinsiyet ile ilgili yapılan her ayrıştırma başarıyı negatif yönde etkilemektedir. Birçok akademik çalışmada gözlendiği gibi, tek cinsiyetli eğitimin öğrenciye eğitim adına bir edinim kazandırmadığı, tam aksine cinsiyet tek tipleşmesine neden olduğu ve kurumsal cinsiyetçiliği savunduğu ortaya konulmuştur. Tek cinsiyetli eğitim savunucularının da savlarını akademik temellere dayandıramayışı çalışma sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Nitekim, YGS’de başarılı okul türlerinin karma eğitim sistemine sahip liseler olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Bu nedenle Türk eğitim sisteminde yapılacak her yenilik fen bilimlerini, matematiği destekleyici nitelikte olmalı” dedi.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler