Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Engelliler Haftası’na ilişkin açıklama yaptı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Engelliler Haftası’na ilişkin açıklama yaptı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Engelliler haftası sebebiyle bir açıklama yayındı. AKP’nin engellilerle ilgili politikalarını ve engellilerin karşı karşıya kaldığı ağır sömürüyü eleştiren açıklamada, engellilere “kutlama” olarak dayatılan Engelliler Haftası’nı bir müdacele haftasına çevirmeye çağrı yapılıyor. Açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz:

Sadaka değil, insanca yaşam hakkı!

10 – 16 Mayıs tarihleri arasında “kutlanan” Engelliler Haftası’nda AKP iktidarı merhamet şovu yapıyor. Engelli örgütleri ise meydanlara çıkarak, bu haftayı mücadele ve örgütlenme haftasına çeviriyor.

70 milyon olan Türkiye nüfusunun on milyona yakını engellilerden oluşmaktadır. Üstelik sermaye sınıfının AKP iktidarı eliyle yarattığı güvencesiz çalışma ortamında, artan iş kazaları sonucu bu sayı her gün biraz daha artmaktadır. Bugüne kadar engellilerin haklarını güvence altına aldığını iddia eden AKP, yardım adı altında, engellilerle sadaka ilişkisi kurmaktan öteye gitmemiştir. Engellileri ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerde engelliler aleyhine ara düzenlemeler yapılarak; evde bakım hizmetleri kısıtlanmakta, tıbben sürekli kullanılması gereken ilaçlar kapsam dışı bırakılmakta, maaş alımı zorlaştırılmakta ya da maaşlar kesilmektedir. Üstüne üstlük Hazine birçok engelliye ödeyemeyecekleri miktarda cezalar kesip, cezaları ödeyemeyenlere dava açmaktadır. Görülen o ki “sadaka”ları bile yalan oldu. Toplumsal yaşama katılmakta zaten pek çok engelle karşılaşan engelliler, özellikle devletin gelir yardımının çekilmesiyle, giderek toplumdan tecrit edilmekte, bir başka kişi olmadan hayatta kalamayacak hale getirilmektedirler.

Çalışma hayatında yer alabilen engelliler, çarpık istihdam anlayışı sonucunda ya kalifiye olmayan işlerde istihdam edilmekte, ya kendilerine hiç iş yaptırılmamakta ya da kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaktadır. Bazı iş yerlerinde işe bile gelmemeleri istenmekte, kendilerine sadece maaş ödenmektedir. Bu uygulama da, AKP’nin sadaka politikasının başka bir yüzüdür. Oysa engelliler sadaka değil, üretimde yer alarak toplumsal yaşama katılmak, katkıda bulunmak istemektedir.

 

Ülkemizde kentlerin engelsiz bir yaşam doğrultusunda düzenlenmeyişi, engellilerin başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan kenti özgürce kullanamayışının önündeki en büyük engeldir. Bu yüzden çoğu engelli sokağa çıkmak istememekte, daha çok ev içine hapsolmaktadır.

Engelli kadınlar toplumda en çok ayrımcılığa uğrayan kesimler arasındadır. Engelli kadınlar ve kız çocukları ev içinde ve ev dışında, şiddetin her türlüsüne uğrama riskiyle daha fazla karşı karşıyadır. Devlet yardımları engelli kadınların eline geçmemekte, ailenin diğer bireyleri tarafından kullanılmaktadır. Çoğu engelli kadın ev dışındaki yaşama katılamamakta, toplumda neredeyse yok sayılmaktadır.

Engelliler, siyasal yaşamdan da dışlanmaktadır. Düzen partileri, kimi istisnalar dışında engellilere gerek milletvekili aday listeleri gerekse parti yönetimlerinde yer vermeyerek bir siyasal alanda da dışlama politikası güdüyorlar. Halkların Demokratik Partisi (HDP) hem yönetim organlarında hem de 7 Haziran seçimlerinin aday listelerinde çok sayıda engelliye yer vererek bu konuda da düzen partilerinden farkını göstermektedir.

İşte bir Engelliler Haftası’na daha bu koşullarda girdik.

SYKP olarak engellilerin toplumsal hayatta önlerine çıkarılan yapay engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik verdikleri örgütlü mücadeleyi destekliyor,  herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.

Sadaka değil insanca yaşam hakkımız için engelleri yıkıyoruz!

 

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler