RIT İsmail Saymaz’ı konuk ediyor

RIT İsmail Saymaz’ı konuk ediyor

New York merkezli araştırma kooperatifi “Türkiye Araştırmaları Enstitüsü” (Research Institute on Turkey) Ismail Saymaz’ı ABD’de konuk ediyor.

Toplumsal dönüşüm hedefiyle müşterekleştirme pratikleri üzerine ABD, Kanada ve Almanya’da çalışan araştırmacı, sanatçı, yazar, mimar, biliminsanı ve aktivistlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir araştırma kooperatifi olan RIT-Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, amacını “çoğulcu, eşitlikçi ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak” olarak tanımlıyor. 
Ekonomik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve cinsel haklar, kültürel ve politik tanınma ve ekolojik sürdürülebilirlik alanlarında eleştirel ve tarihsel bir perspektif sunmayı hedefleyen RIT-Türkiye Araştırmaları Enstitüsü bu doğrultuda derinlemesine, konu odaklı araştırma ve siyasal analizler, yaratıcı etkileşim projeleri, kolektif öğrenme faaliyetleri ve çeşitli gruplarla işbirliği aracılığıyla yerele dair, somutlaşmış bilgi üretmeyi amaçlıyor.

Enstitü’nün güncel çalışma alanları şöyle:
* Kentsel Adalet ve Şehir Hakkı
* Emek ve Finans
* Kolektif Hafıza

Enstitü radikal araştırmaların gerekliliğinin altını çiziyor:
“Otoriter ve neoliberal politikalar, giderek artan bir biçimde Türkiye’de ve dünyada güncel araştırma faaliyetlerini biçimlendiriyor. Siyasi ve finansal baskılar, araştırmacıları aciliyeti olan toplumsal konu ve sorunlarla ilgilenmekten alıkoyuyor. Araştırma projeleri gün geçtikçe daha da hayalgücünden yoksun ve muhafazakar bir tonda gerçekleştiriliyor. Dikkate değer görüşler maddi destekten yoksun bırakılarak kenara itiliyor. Sıradışı radikal araştırma faaliyetlerinin, eleştirel karar alma mekanizmaları, yaratıcı kamusal etkileşim ve eğitim etkinliklerinin geliştirilmesi için bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nde geleneksel olmayan, farklı disiplinleri işbirliği içinde bir araya getiren alternatif araştırma ağları oluşturmaya çalışıyoruz.”
Enstitünün amaçları şöyle sıralanıyor:
* Yeterince çalışılmamış ve önceliği olan konuları ele almak
* Akademinin geleneksel disipliner sınırlarının ötesine geçen disiplinlerarası yaklaşımları ve yöntemleri kullanmak
* Yeni çalışma grupları kurmak, kurumlar arası çalışma grupları oluşturmak ve kolektif eylemleri desteklemek.
* Sivil toplumla sistematik ve yaratıcı bir şekilde etkileşime geçmek
* Yeni bir entelektüel alan açarak kolektif enerjiyi ve kapasiteyi birleştirmeyi, araştırmacılar ve uygulayıcılar için gerekli kaynakları sağlamayı amaçlıyoruz.”
RIT-Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, mevcut kurumsal-hiyerarşik think-tank (düşünce kuruluşu) modeline yeni bir alternatif olarak “bir kooperatif olarak araştırma enstitüsü” modelini öneriyor.

RIT, kuruluş sürecindeki ilk etkinliğinde araştırmacı gazeteci ve yazar İsmail Saymaz’ı Boston, New York ve Washington’da 7, 9 ve 11 Nisan tarihlerinde üç ayrı panelde konuk ediyor. Yakın zamana kadar derin devlet hakkında yazdığı haber ve kitaplarla birçok ödül alan Saymaz’ın şu anki çalışması Gezi direnişindeki polis şiddeti ve sonucunda gerçekleşen sivil ölümler üzerine.

İsmail Saymaz – Research Institute on Turkey Panel Serisi
7 Nisan 2015 Salı / 19:00 -21:00 EST
George Washington University
“Milli Mutabakat Cinayetleri Olarak Hrant Dink ve Zirve Davaları”
Room 103 Funger Hall
2201 G St. NW, Washington DC 20052
9 Nisan 2015 Perşembe / 19:00 – 21:00 EST
“Ali İsmail Korkmaz ve Gezi Davaları Işığında İç Güvenlik Yasası”
Massachusetts Institute of Technology
Room 1-190– Bostonbullular (ile ortak organize ediliyor)
11 Nisan 2015 Cumartesi / 14:00 – 16:00 EST
“AKP ve Cemaat Kavgası Kıskacında Basın Özgürlüğü”
MEIS, New York University
255 Sullivan St, New York, NY 10012
Enstitünün çalışmalarını http://riturkey.org/tr web sitesinden,
https://www.facebook.com/ResearchInstituteOnTurkey adresindeki facebook sayfasından ve https://twitter.com/RIoTurkey twitter hesabından takip etmek mümkün.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler