Mahkemeden Demirtaş kararı: Suça eğilimli kişiliği var, pişmanlık göstermedi

Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası veren mahkeme gerekçeli kararında, Demirtaş için ‘Suça eğilimli kişiliği var’ dedi.

Mahkemeden Demirtaş kararı: Suça eğilimli kişiliği var, pişmanlık göstermedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası veren Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Demirtaş’ın yaptığı açıklamaların neden ifade özgürlüğü şeklinde yorumlanamayacağını gerekçelendiren mahkeme, Demirtaş için “Suça eğilimli kişiliği var” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 19 Mart 2016 tarihinde düzenlenen Newroz etkinliğinde yaptığı konuşmasında “Hükümet terörü” ifadesini kullandığı için, “Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezası veren Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Türkiye’nin yüzlerce kez mahkum edildiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa'daki ifade özgürlüğüne atıf yapılarak cezaya gerekçe gösterilmesi dikkat çekti. İfade özgürlüğünün sonsuz ve sınırsız olmadığının ifade edildiği kararda, kısıtlı da olsa sınırlamanın gerekeceğinin ulusal ve uluslararası normlara konu edildiği belirtildi.

‘İfade özgürlüğü sınırlandırılıyor’

İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin dar yorumlanması gerektiği belirtilen kararda şu gerekçelere yer verildi: "Sınırlandırma için önemli bir toplumsal ihtiyaç veya zorunluluğun bulunması, bu sınırlandırmanın meşru bir amacı gerçekleştirmek için yapılması, sınırlandırmada aşırıya gidilmemesi ve her halükarda gelişimi zedelemeyecek ölçüde yapılması görüşü genel bir kabul görmüştür. Sınırlama veya müdahale için yasal bir düzenleme, sınırlamanın meşru bir amacı, sınırlamanın meşru amaçla orantılı ve önlemin demokratik toplum bakımından zorunlu olması gerekmektedir."

‘Sınırsız özgürlük anlayışının geçerliliği yoktur’

İfade özgürlüğü ne kadar önemliyse bunun sınırlarının da olduğu belirtilen kararda, felsefi anlamda ileri sürülebilse bile, sınırsız özgürlük anlayışı fikrinin örgütlü siyasal toplumda geçerliliği bulunmadığı kaydedildi. Hukuk devletlerinin bizatihi kendisini, yasama organı olan Meclis’i, halk iradesinin yönetim anlamında tecellisi olan hükümeti koruyucu şekilde “alenen aşağılanması” eylemini müeyyideye bağlamasında temel hukuk kurallarına aykırılığın söz konusu olmadığı ifade edilen kararda, "Nitekim birçok ülke hukukunda, örnek olarak; Avusturya, Almanya, Danimarka, İtalya ve İspanya Ceza Kanunu'nda benzer düzenlemeler mevcuttur. Sanığın, halk iradesini yansıtan seçmenlerin oyları ile iş başına gelmiş meşru hükümetin icraat ve politikalarını 'hükümet terörü' olarak nitelemesi, ifade özgürlüğü ve parlamenter eleştiri hakkının çok ötesinde olup 'T.C. Hükümetini alenen aşağılama suçunun' ihlali kapsamında olduğu açıktır” denildi.

‘Sloganları engellemeye matuf bir hareket sergilemedi’

Demirtaş’ın konuşması esnasında PKK ve lideri lehine atılan sloganları da cezaya gerekçe kılan mahkeme, “Sanık konuşmasını yaptığı sırada dinleyiciler adını sayısız şiddet eylemleri ile duyurmuş PKK terör örgütü lideri lehine sloganlar atmışlardır. AİHM'in birçok kararında, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen konuşmaların şiddet unsuru ile birleşmemesi üzerinde durulmuştur. Bu haliyle de sanığın şiddetle kaim olmuş örgüt ve kişiler lehine sloganların atıldığı bir ortamda bu sloganları engellemeye matuf bir hareket sergilemeden meşru anayasal hükümeti terör faaliyeti yürütmekle itham etmesinin 'Hükümeti alenen aşağılama' suçuna vücut verdiği tartışmasızdır" ifadelerine yer verildi.

‘FETÖ/PDY’ye yönelik herhangi bir ithamda bulunmuyor’

Terör suçlamasının tüm ülke hukuklarında en ağır yaptırımlara bağlanmış, insanlık suçu olarak kabul edilen, ahlaki, vicdani ve insani bakımdan hiçbir kural ve kaidesi olmayan adli suçlardan biri olduğu ifade edilen kararda, "Sanığın konuşmasındaki hükümete yönelik terör ithamının aşağılama iradesini barındırdığı açıktır. Sanık ifadeleri devletin her kademesine çöreklenmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının uygulamalarına yönelik olarak söylediğini savunmuş ise de; ‘AKP'nin hukuk dışı uygulamaları’, ‘AKP hükümet terörü’ sözlerinin doğrudan hükümete yönelik olması ve FETÖ/PDY'ye yönelik herhangi bir eleştiri ve ithamın bulunmaması, hatta FETÖ'nün bahsinin dahi geçmemesi nedeniyle sanığın suçtan kurtulmaya dönük savunmasına itibar edilmemiştir. Sanık ve müdafinin iddianameye konu sözlerin yasama sorumsuzluğu kapsamında Meclis’te söylenen sözlerin dışarıda tekrar edilmesi olduğu şeklindeki savunmaları mahkememizce yerinde görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

‘Birçok dosyası mevcut suça eğilimli kişiliği var’

Demirtaş hakkında yargılamanın ertelenmesi kararı verilen çok sayıda dosya bulunduğu ve adli sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların olduğunu belirten mahkeme, UYAP sisteminden yapılan sorgulamada da sanık hakkında devam eden birçok dava bulunduğunu kaydetti. Demirtaş’ın iddianameye konu sözlere ilişkin kendini savunmak zorunda hissetmediğini belirttiği vurgulanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Suç nedeniyle pişmanlık gösterdiğine dair beyanda bulunmaması ve adını terör eylemleri ile duyurmuş PKK terör örgütü lideri lehine sloganların atıldığı bir ortamda sanığın kalabalık topluluğa iddianameye konu sözleri söylemesi şeklindeki suçun, işlendiği yer, zaman ve işlenme şekli de dikkate alınarak sanık hakkındaki hükmün ertelenmesine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Sanığın adli sicil kaydından ve UYAP sisteminde kayıtlı olduğu dosyalardan anlaşılan suça eğilimli kişiliği, suç işlenmesindeki özellikler, sanığın işlediği suç ile ilgili herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve tekrar suç işlemeyeceğine ilişkin mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması sebebiyle hükmün ertelenmesine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.” (DİHABER)

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler