'(K)eyfi (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimine, OHAL’e karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz!'

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 'OHAL değil, demokrasi ve adalet İstiyoruz' şiarıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

'(K)eyfi (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimine, OHAL’e karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz!'

KHK'lara karşı Adalet talebinin dile getirildiği basın toplantısı Tüm.Bel.Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi. 

Basın açıklaması şu şekilde: 

(K)eyfi (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimine, OHAL’e karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!

Yüz yirmi bin emekçinin sorgusuz-sualsiz, hiçbir adil yargılama süreci işletilmeden işinden,  geleceğinden, çalışma hakkından edildiği, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri yok sayılarak  halkın iradesi ile seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının, mesleğini icra eden gazetecilerin,  insan hakları mücadelesi yürütenlerin, bu karanlık düzene karşı çıkan sendika üyelerinin, zorbalık  düzenine Hayır diyenlerin tutuklandığı bir hukuksuzluk rejiminde yaşıyoruz.

Bizler, süreklileşen OHAL rejimi ve KHKler eliyle iş güvencemizin ortadan kaldırılması, hukukun ilgası,  parlamentonun işlevsiz kılınması ve tek adam rejiminin her kurumda uygulanmaya başlanması  karşısında Hayır diyen milyonlarız; adalet için yollara düşenleriz, hakları için alanlara çıkan, bu zorba  düzene karşı sesini yükselten emekçileriz. 

Biliyoruz ki emekten yana bir düzen, demokratik ve laik bir Türkiye için birleşik bir zeminde, yan yana  mücadele ederek bu karanlığı yırtacağız, birlikte başaracağız.
 

Etiketler: TMMOB, TTB, DİSK, KESK

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler