Yazılar
 • Dünya Pontoslu Rumlar/Helenler Konferansı ve Konstantin Konstantinidis
  Dünya Pontoslu Rumlar/Helenler Konferansı ve Konstantin Konstantinidis

  TAMER ÇİLİNGİR yazdı: “Kongre, 1. Dünya Savaşının galiplerinin organize ettiği Barış Konferansı’na yolladığı bildiride aslında soykırımın adım adım yaşanmakta olduğunu haber vermektedir. Trabzon Metropoliti Hrisantos da Konferans’a yolladığı bildiride özellikle Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasının ardından Rumlara yönelik saldırıları bildirmiştir.”

 • Kör Kuyuda Tufan - Dersim 38’in Romanı
  Kör Kuyuda Tufan - Dersim 38’in Romanı

  KORKUT AKIN yazdı: “Hasan Hayri Ateş’in dili yalın, betimlemeleri güçlü, kurgusu ilgi çekici. Ece Ayhan, bir bakıma, “devlet dersinde öldürülmüştür” dizesiyle özetliyor yaşananları… Yakın tarihi öğrenmek, Anadolu’da yaşananları bilmek için…”

 • Gazaba uğramış bir coğrafyanın çığlığı: Nizar Qabbani
  Gazaba uğramış bir coğrafyanın çığlığı: Nizar Qabbani

  MUSTAFA KEMAL ERSÖZ yazdı: “1950'lerden beri Arap okuyucuların üzerinde nesiller boyunca büyük bir etkisi olan edebi bir figür olan Qabbani, bir yandan zorba rejimlerin baskısı altında olan diğer yandan ise büyük bir yenilginin sonsuz boğuntusunu yaşayan bir ulusun karşı-şiiri kurdu.”

 • Faşizme karşı ‘ama’sız ortak direniş
  Faşizme karşı ‘ama’sız ortak direniş

  GÜLFER AKKAYA yazdı: "CHP hala adalet istiyorsa HDP’yi bu talebinde yalnız bırakmamalı. Devletin ve iktidarın bu ülkenin üçüncü büyük partisi, ikinci büyük muhalefet gücü olan HDP’ye yönelik baskılarına karşı suskun kalmamalı. Sadece destek ziyareti ile sınırlı, zevahiri kurtarma babında uzak eylemlerle de üzerine düşeni yapmış gibi görünemez."

 • Jön Türklerden Mustafa Suphilere mi? Yoksa Rigas’tan Paramazlara mı?
  Jön Türklerden Mustafa Suphilere mi? Yoksa Rigas’tan Paramazlara mı?

  TAMER ÇİLİNGİR yazdı: “Rigas’ı, Paramazları bu coğrafyanın bir zenginliği olarak kabul etmek dahi bugünün aydınları açısından bir aydınlanma olarak değerlendirilebilir. Salt Müslüman olmadıkları, Türk olmadıkları ya da salt Helen ya da Ermeni oldukları için onları görmezden gelmenin de siyasi, düşünsel literatürde bir açıklaması olmalıdır.”

 • Sevgili
  Sevgili

  KORKUT AKIN İnci Aral’ın kitabı üzerine yazdı: “‘Sevgili’de anlatılan, hemen herkesin çok iyi tanıdığı, hâlâ da çok sevilen bir sinemacının hayatı. Toplumun geneli içinde bunca sevilmesi dolayısıyla magazinel anlamda da gündemdeki yerini koruyan bu yönetmeni anlatmak güç iş… İnci Aral, bu güçlüğü roman ile aşmış.”

 • Laskiye’de bir sürrealist: Adonis
  Laskiye’de bir sürrealist: Adonis

  MUSTAFA KEMAL ERSÖZ yazdı:“Adonis’in edebi görüşleri ve tutumlarıyla siyasi mülahazaları ve tutumları da bir bütünlük arz eder. Bir şair ve edebiyat teorisyeni olarak kimse, siyasal olarak da aynı kişidir. Uslanmaz bir muhalif, cüretkâr bir devrimci ve radikal bir ilerici… Şair olarak da siyasal kişilik olarak da peygambervari bir edayla seslenir.”

 • AVM dünyası
  AVM dünyası

  ERKİN BAŞER yazdı: “Demokrasi kültürünün eksik olduğu ülkelerde AVM’ler de hızla artıyor. Toplumu yozlaştırmak, yaratıcılıktan ve değiştirme gücünden mahrum bırakmak istiyorlar; merkezîleştirilmiş ve birörnek yaşamlar dökmek istiyorlar kalıplara.”

 • Müftü beylerin başka işi yok mu?
  Müftü beylerin başka işi yok mu?

  GÜLFER AKKAYA yazdı: “Bir kanun değişikliğine yönelik geliştirilecek bir hassasiyet olacaksa tek hassasiyet kadınlar, çocuklar ve genel olarak eşitlik ilkesinden yola çıkarak hukukun ve hukuksal zeminin nasıl etkileneceğidir. Yoksa cinsiyetçi dincilerin bitmez tükenmez çocuk ve kadın düşmanı, eşitlik karşıtlığı “hassasiyetleri” değildir.”

 • OHAL koşullarında sanat ya da iktidarın ve sermayenin iğdiş ettiği sanat
  OHAL koşullarında sanat ya da iktidarın ve sermayenin iğdiş ettiği sanat

  ADİL OKAY yazdı: “Sanatçılara yönelik baskı, teslim alma, yıldırma politikaları ne ülkemizde ne de dünyada yenidir. Bu ‘kirli siyasete’ direnen, ‘Başka bir dünya - Başka bir siyaset mümkün’ diyen sanatçılar -sayıları bazen azalsa da- her dönem ayakta kalmış ve ses çıkarmışlardır.”

 • Her şey sermaye için: Endüstriyel futboldan finansal futbola
  Her şey sermaye için: Endüstriyel futboldan finansal futbola

  UMURCAN ÜNER yazdı: “Peki bu en yumuşak tabirle ‘kuralların etrafından dolaşma’ durumu bunlarla son bulacak mı? Elbette hayır. Etik açıdan tartışılamayacak kadar çirkin olan bu durum, zenginler zenginleşmeye devam ederken ‘diğer 49’a odaklanan UEFA bundan vazgeçmedikçe artarak devam edecek.”

 • Bu topçu o kadar para eder mi?
  Bu topçu o kadar para eder mi?

  MUSTAFA KEMAL ERSÖZ yazdı: “Belli ki fecaat mali bilançolarla baş etmek zorundan olan Türkiye kulüpleri Bosman Kurallarını esnetmek hatta delmek için hülleli transfer yöntemine başvurdukları gibi bugün de legal yollarla aşamadıkları Finansal Fair Play uygulamasının etrafından dolanarak aşmak için kimi gizli kapaklı, alengirli yöntemlere başvuruyor

 • Çölde bir vaha: Karaburun Bilim Kongresi
  Çölde bir vaha: Karaburun Bilim Kongresi

  ERKİN BAŞER yazdı: “Bilimsel bilginin emekçi sınıfların, ezilenlerin ve doğanın kurtuluşuna adanan bir coğrafya haline dönüşmüş oldu Karaburun Yarımadası. Karaburun Kongresi, ele aldığı konular ile her daim, doğa, toplum ve akademi üzerindeki iktidar ilişkilerini sorguladı. Bu haliyle, üniversitelerde konuşulmayana, yazılmayana yurt oldu.”

 • Dönemlikler
  Dönemlikler

  GÜLFER AKKAYA yazdı: “Gerçi bakan hanım kendisini ‘kadın hareketi ve sendikal hareketten gelen’ diye belirtiyor ama onun sendikal hattı patronları, ‘kadın hareketi’ erkekleri destekliyor.”

 • Türkiye’de kent(sel)leşme
  Türkiye’de kent(sel)leşme

  BAHATTİN DEMİR yazdı: “Ekonomik ve siyasal dinamiklerin kent pratikleri kentleri “ekolojik bir tehdit” haline getirmiştir. Küreselleşme ve iklim değişikliğinin çakıştığı bugünlerde bu kentsel pratiğin doğa pratiği ile çatışması keskinleşmiş, çatışmanın sonuçları daha açık bir şekilde görülmeye başlanmıştır.”

 • Hiç bir düşün yarım kalmayacağı günlere...
  Hiç bir düşün yarım kalmayacağı günlere...

  SEÇTİKLERİMİZ - Ateş Alpar yazdı: ''Gülüşleriyle ruhumuzu ısıtan, direnişleriyle büyüsü bozulmuş dünyayı büyüleyen, varlıklarıyla yaşamımıza kudret ve neşe katan 'her daim düşleri peşinde koşan sabırsızlık zamanının güzel çocuklarına' selam olsun.''

 • ‘Yersiz yurtsuz’ bir Arap: Edward Said
  ‘Yersiz yurtsuz’ bir Arap: Edward Said

  MUSTAFA KEMAL ERSÖZ yazdı: “Edward Said’den önce çok az kimse oryantalizm, sömürgecilik, Filistin sorunu, emperyalizm ve kültür meseleleri hakkında böylesine yetkin ve iddialıca yazabildi. Said’ten sonra artık çok az kişi Batıda Doğuyu eskisi gibi düşünmeye ve yazmaya devam edebilir.”

 • Sondaki başlangıç
  Sondaki başlangıç

  HAKAN MERTCAN yazdı: 'Bizim sokağın başı, Saydam Caddesi Adana’nın kalbine akar. Adana denildi mi, Küçüksaat’tir, Büyüksaat’tir, Vakıflar Sarayı, Eski Vilayet, Abidin Paşa ve Taşköprü muhitidir. Bakmayın siz sonradan gelip Adanalı olanların lafına, bilmez onlar bu ihtiyar kentin evvelini, ahiri olacak mı, bunu da ben kestiremem.'

 • 15 Temmuz önlenebilirdi
  15 Temmuz önlenebilirdi

  SEÇTİKLERİMİZ- Ali Sirmen'in Cumhuriyet'teki yazısı: Fethullah Gülen’in, yollar ayrıldıktan sonra, FETÖ’ye dönüşen örgütü ile AKP’nin yıllar süren kol kola yol arkadaşlığını görmezden gelerek, Türkiye’de 15 Temmuz darbesiyle ilgili sağlıklı bir tanıda bulunabilmek mümkün değildir.

Popüler Haberler