İzmir’de Ekim Devrimi paneli gerçekleştirildi

SYKP İzmir İl Örgütü’nün düzenlediği 100. Yılında Ekim Devrimi: Dersler ve Yeniden Kuruluş konulu panel, bugün (12 Kasım) TÜMTİS İzmir Şubesi Salonunda TKP Genel Başkanı Erkan Baş ile HDP İzmir Milletvekili ve SYKP kurucu üyesi Ertuğrul Kürkçü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir’de Ekim Devrimi paneli gerçekleştirildi

SiyasiHaber - İzmir

SYKP İzmir İl Örgütü’nün düzenlediği "100. Yılında Ekim Devrimi: Dersler ve Yeniden Kuruluş konulu panel, bugün (12 Kasım) TÜMTİS İzmir Şubesi Salonunda gerçekleştirildi. Panel, SYKP MYK üyesi Cavit Uğur’un açılış konuşmasıyla başladı. Panelin moderatörlüğünü yapan SYKP İzmir İl Eşbaşkanı Aslıhan Öncü’nün takdiminden sonra ilk sözü TKP Genel Başkanı Erkan Baş aldı.

Erkan Baş, önümüzdeki yılların yeni bir sosyalist devrimci dalganın olanaklarını taşıdığını vurgulayarak özetle şunları söyledi: “SSCB ve Sosyalist Bloku’nun yıkılmasından sonra, kapitalizm, sadece bu ülkelerde yeniden iktidarını tesis etmekle kalmamış; sermaye sınıfı, Ekim Devrimi sayesinde tüm dünyada işçi sınıfının hanesine yazılan tüm kazanımları da geri almak için büyük bir saldırganlık dalgasını yükseltmiştir. 21. yüzyılda sermaye sınıfı, Ekim Devrimi’nde yaşadığı büyük yenilgiden yıllar sonra, işçi sınıfının haklarına karşı bir intikam harekâtı yürütmektedir.”

“1990’lardan itibaren, sosyalist hareket ise bir savunma durumuna geçmek zorunda kalmıştır.Marksist-Leninist çizginin korunması bile bu süreçte devrimci bir tutum olmuştur. Ekim Devrimi’nden bugünlere kalan en önemli miras, belki de kopuşçuluk iddiası ve pratiğidir. Leninizm, siyasî iradenin devrimci pratiği ve başarısı olarak görülebilir. Artık bugünlerde yeni bir atılım döneminin eşiğindeyiz. Geçmiş mücadele deneyimlerinin eleştirel bir şekilde sahiplenilmesiyle sosyalist hareketin devrimci bir yeniden kuruluşuna ihtiyaç vardır. Sosyalistlerin devrimci programını ortaya koymak zorundayız. İşçi sınıfı ile buluşmak zorundayız.”

Baş, “Geçmişten bize aynı zamanda aşmamız gereken sorunlar da kalmıştır. Rekabetçi bir sol kültürün yarattığı tahribatı onarmamız gerekmektedir. Rekabetçilik yerine sol içinde yeniden harmanlanmaya, eleştirel ve özeleştirel düşünmeye ve tutum almaya yönelmeliyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Erkan Baş’tan sonra sözü, HDP İzmir milletvekili ve SYKP kurucu üyesi Ertuğrul Kürkçü aldı. Kürkçü de özetle; “SSCB’nin kuruluşu dünyayı gerçek anlamda sarsmıştı. Mevcut
emperyalist düzen ilk kez yerinden oynamış ve büyük bir yenilgiye uğramıştı. Bugün devrimin 100. yılında ayaklarımız yere basmalı. SSCB’nin var olması kadar, yıkılması da yaşamsal önemler taşımıştır. 28 yıl önce Sovyet Sistemi ve tüm Doğu Bloku yenilgiye uğradı ve ortadan kalktı. Bugün kala kala kapitalizme yelken açmış Çin, militarizmi öne çıkarmış K.Kore ve piyasa ilişkilerini yok sayamayan Küba’dan söz edebiliyoruz. Bugün aynı zamanda tüm dünyada işçi sınıfının başına olabildiğince bela açılıyor: Sendikasızlaşma, güvencesizleşme, her türlü hak kayıpları, neo-liberal sosyo-ekonomik ilişkilerin hâkimiyeti.”

“Sovyetler’in reel sosyalizm deneyiminden alacağımız dersler bulunuyor. Çünkü, emperyalizmin 1990’lardaki başarısı kadar, reel sosyalizm pratiklerinin yanlışlarının da yenilgide payı vardır. Sosyalist demokrasinin geliştirilememesi ve tek ülkede sıkışmış bir devrim olarak SSCB deneyimi, bugün bize hangi yönde ilerlememiz gerektiğini de öğretmiş oluyor. Tek partili hiyerarşik yapılar yerine, çoğulculuğa dayanan sosyalist bir mücadele ve sosyalist demokrasi. Diğer taraftan da dünya devriminden asla vazgeçmeyen ve onun için çalışan bir sosyalizm.”

Panel, soru ve görüşlerin alınmasından sonra konuşmacıların değerlendirmeleri ile sona erdi. Bu tür panellerin çoğalması, hatta sol cenahta Ekim Devrimi üzerine ortak tartışma platformlarının örgütlenmesi gerektiği ve Ekim Devrimi’nin günümüze ve ülkemize yönelik büyük dersler içerdiği özellikle vurgulandı.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler