İşçinin hak aramasını zorlaştıran 'zorunlu arabuluculuk' yasası meclisten geçti

Zorunlu arabuluculuk sistemini içeren yasa tasarısı meclisten geçti. İçeriğinde işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin ‘arabuluculuk sistemi’ni getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

İşçinin hak aramasını zorlaştıran 'zorunlu arabuluculuk' yasası meclisten geçti

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen ve 'zorunlu arabuluculuk' sistemini de içeren İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Peki bu yasa ne getirecek?

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Davacı, ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya ara bulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyecek. Ara bulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde ara bulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarafların ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, ara buluculuk ücreti, ara buluculuk asgari ücret tarifesinin eki ara buluculuk ücret tarifesinin ikinci kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Bu durumda ücret, tarifenin birinci kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacak.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler