İş Cinayetleri: 2016’da en az 1970 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)’in açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz aralık ayında 141, 2016 yılında ise 1970 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Rapora göre OHAL koşullarında iş cinayetlerinde yüzde 9 artış gerçekleşti.

İş Cinayetleri: 2016’da en az 1970 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2016’nın aralık ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Rapora göre aralık ayında iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren işçilerin sayısı en az 141 iken, 2016 yılında 1970 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG’in raporunda, 2016 yılının aralık ayında En çok iş cinayeti inşaat, taşımacılık, tarım, belediye ve metal işkollarında yaşandı. İş cinayetlerinin nedenleri olarak trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçüklerin öne çıktığı ifade edilirken, iş cinayetlerinin en çok İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya’da yaşandığı belirtildi.

2016 yılında 1970 işçi yaşamını yitirdi

2016’da yazılı, görsel, dijital basından derlenen, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edilen iş cinayetleri şöyle:

Ocak ayında en az 119, Şubat ayında en az 144, Mart ayında en az 160, Nisan ayında en az 172, Mayıs ayında en az 127, Haziran ayında en az 210, Temmuz ayında en az 176, Ağustos ayında en az 206, Eylül ayında en az 150, Ekim ayında en az 169, Kasım ayında en az 196, Aralık ayında ise en az 141 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda, 2016 yılında yaşamını yitiren 1970 emekçinin 1682’sinin işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 210’unun çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 78’i esnaflardan olmak üzere 288’inin kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştuğu belirtildi.

Rapora göre hayatını kaybeden 18 işçi, 14 yaş ve altında.

İş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 442 işçi, tarım / orman işkolunda 389 işçi, taşımacılık işkolunda 265 işçi, ticaret / büro işkolunda 124 işçi, belediye / genel işler işkolunda 109 işçi, metal işkolunda ise 96 iş cinayeti yaşandı.

İSİG tarafından hazırlanan rapor aynı zamanda OHAL koşullarında iş cinayetlerinde yüzde 9 artış olduğunu ortaya koydu.

Raporun ayrıntılı haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler