İnkarcılıkta sınır yok: TEOG'da Ermeni Soykırımı'nı inkar sorusu

İnkarcılıkta sınır yok: TEOG'da Ermeni Soykırımı'nı inkar sorusu

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk oturumları bugün yapıldı. Bu yıl ilk kez, Ermeni okullarında eğitim gören öğrencilere Hıristiyanlıkla ilgili sorular Ermenice soruldu. Ermeni okullarında okumayan Ermeni öğrenciler ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavından muaf tutuldu. Türkiye genelinde 572 öğrenci Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden muaf. Sınavda, Musevi okulunda okuyan 42 öğrenciye de kendi müfredatlarına uygun sorular soruldu. 

Diğer taraftan, TEOG genel sınavında Ermeni Soykırımı'nı inkar eden ve tarihi çarpıtan bir soru soruldu. Soru şöyle:

Soru: Osmanlı devleti çıkardığı tehcir kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi'ne göç ettirirken;

-Göç ettirlenlerin vergilerini ertelemiş

-Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirilmiş

-Yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin verilmiş

-Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayınlanmıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

a-) Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verilmiştir

b-)Göç edenlerin maddi hakları korunmaya çalışılmıştır.

c-) Tehcirle Anadolu’daki Ermeni Varlığı bitirilmek istenilmiştir.

d-)Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleşmiştir.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler