HDK Bugünler İçin Kuruldu

HDK Bugünler İçin Kuruldu

KADİR AKIN

HDK, yaklaşık 2 yıl önce kendisini, 12 Haziran seçimleri sürecindeki Emek Demokrasi Özgürlük Bloku’nun ortak mücadele deneyimi ve elde ettiği büyük başarının üzerine kurdu. Daha önceki seçimlerde de kurulmuş, evveliyatı uzun yıllara dayanan Blok’lardan Halkların Demokratik Kongresi’ne evrilmek, kurumsallık kazanmak, arzulanan ve istenen tarihsel bir ittifakın sağlanması anlamına geliyordu.

Ancak seçimden hemen sonra siyasal iklimin sertleşmesi, Kongre’nin gelişmesinin önüne bir engel olarak çıktı. Öte yandan Kongre’nin, onu oluşturan bileşenlerin temel prensipleri çiğnenmeden kendi mücadelesini, kendi özgüllüğünü, kendi örgütlülüğünü ve tarzını koruyabileceği büyük bir “Meclis” olabileceği beklentisi kimi reflekslerle karşılaştı. Solun “grupçu” hastalığının etkileri tam olarak kırılamadı ve bu kadar farklı olanla birlikte durabilme kültürü yeterince içselleştirilemedi. Bu durumdan da en fazla bireyler etkilendi ve katılımları giderek azaldı.

HDK’nin Batıda sürdüreceği propaganda dilini bir türlü yaratamaması ve arkasından “müzakere ve çözüm” sürecinin siyasal iklimi bu kez başka bir biçimde etkilemesi ile HDK durağan bir döneme girdi. Müzakere sürecinin aynı zamanda mücadele süreci olarak görülmemesi, “görüşme masasının devrilmemesi” hassasiyetinin BDP üzerinde yarattığı etki ve sanki “barışın sağlandığı” yönündeki havanın yarattığı edilgenlik, HDK’yi etkisi altına aldı. Bu etki 1 Mayıs vesilesiyle tüm açıklığı ile görüldü. İşte Taksim-Gezi isyanı HDK’nin tam bu durağan döneminde patladı ve giderek devrimci- demokratik taleplerle süren ve yayılan hareketle HDK istenilen düzeyde alaka kuramadı.

Gezi: HDK’yi güçlendirecek halk hareketi

Halbuki HDK; halkların, emekçilerin, ezilenlerin, yok sayılanların, ekolojik yıkıma karşı duranların, inanç gruplarının, lgbtt bireylerin içinde yer aldığı, çoğulcu bir yapı olarak tanımlanmıştı ve Taksim-Gezi direnişini oluşturan kitleler de bunlardı. Ne var ki, “bu günler için kurulduğu” yaygın bir kanaat olan HDK, bu süreçte ciddi rol oynayamadı ve en şiddetli iç tartışmalarını da bu dönemde yaptı.

Dolayısıyla HDK; Taksim-Gezi direnişinin prizmasında kendisini değerlendirmeye sonsuz ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu değerlendirmeden çıkaracağı derslerle yaşadığı krizini, bir reorganizasyon süreciyle aşma becerisi gösterebilir. Kuşkusuz SYKP olarak bizim de yapacağımız değerlendirme, HDK’nin yeniden inşasına katkı sağlayacağı gibi, bizim görev ve sorumluluklarımızı da ortaya çıkaracaktır.

Çünkü HDK, bir aşağıdan hareket olmaksızın geçirdiği iki yılın ardından “Gezi İsyanı”yla birlikte içinde serpileceği nesnel ve öznel koşullara kavuşmuştur. Bu, HDK’yi kendisini isyan dinamikleri içinden yeniden kurma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durumun HDK bileşenleri için de aynen geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.

HDP ile seçimlere

2 yıl önce Blok’un Kongre’ye evrilmesiyle kurumsal bir kimlik kazanan ve HDP olarak seçimlere katılma hakkını da elde eden bu yan yana geliş, şimdi Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Birlikte yaşanan bu 2 yılın bize verdiği tecrübe ile HDK’yi yeniden kurarken, yaklaşan yerel seçimleri de hesaba katan bir yerden ortaya konacak performans ve seçimlerde alınacak sonuç, ortak geleceğimizi de şekillendirecektir. SYKP için stratejik önemde olan ve seçimlerin ötesinde bir ortaklaşmayı ifade eden HDK’nin, seçimlerde Batıda alacağı sonuçların bu projenin nereye evrileceğini belirleyecek kıymette olacağını görmek gerekiyor.

Kürt illerinde BDP, batıda ise HDP ile seçimlere girileceği bir mutabakat olarak kabul görmüş durumda. Bu durumun kendisi ise HDP’yi yerel seçimlere “isyanın ve demokratik çözümün partisi” olarak hazırlamayı kaçınılmaz bir zorunluluk ve görev olarak önümüze koyuyor. HDP’nin isyana da yol gösterecek bir anlayışla hareket etmesi ve HDK’nin HDP’de yer almaya kararlı bileşenlerinin önümüzdeki 7 ay boyunca HDP’nin yerel seçim başarısı için güçlerini seferber etmesi gerekiyor.

Dolayısıyla HDP adaylarının mümkün olan her yerde Gezi Forumları devrelerinden geçirilerek belirlenmesi, talepler ve önlemler listelerinin hareketin içinden derlenmesi, kapsayıcı bir demokratik temsil için vazgeçilmez önemdedir.

İttifak zemini genişletilmeli

HDP mümkün olan her yerde kendi dışından gelen uygun adaylara yer açma ve özellikle Batıdaki merkezlerde kadın, gençlik, emekçi, Kürt ve Alevi temsiliyetinin en önemli kaldıracı haline gelmeye çaba göstermelidir. Özellikle başkan adaylarının belirlenmesinde esnek davranılarak ittifak zemininin genişletilmesi gözetilebilir.

HDK Genel Meclisi’nde ve HDP Kongresi’nde ortaya çıkan sonuç; HDK’nin Kürt Özgürlük Hareketi açısından da daha “stratejik” bir noktada tarif edilmekte olduğudur. HDP’nin 2 ay sonra yapacağı kongresine bugünden hazırlık yapmak, yerel seçim çalışmalarını birlikte yürütebilecek bir anlayış ve çalışma tarzını geliştirebilmek, esnek ve kapsayıcı bir gücü adım adım biriktirerek ortaya çıkartabilmek için şimdiden örgütlenmeye başlamak, geleceğin kazanılabilmesi için yaşamsal önemdedir. Ezilenlerin, yok sayılanların, isyanın ve demokratik çözümün güçlü sesi olabilmek, bunu sokaktan kurmak şimdi daha da mümkün.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler