HDK Avrupa kuruluş kongresini gerçekleştiriyor

HDK-A, “Faşist Zulüm ve Barbarlığa Karşı, Demokratik Haklar ve Özgürlükler İçin HDK-Avrupa’yı Kuruyoruz!” şiarıyla, 4 Şubat’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de kuruluş kongresini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

HDK Avrupa kuruluş kongresini gerçekleştiriyor

En son Kasım 2015’te başlayan “HDK-Avrupa’yı kuralım” çalışmaları, bugün tüm Avrupa’yı kapsayan devasa bir örgütlenmeye döndü. Daha önceleri de dillendirilen “Avrupa’da da HDK kurulmalı” görüşü, 2015 sonunda daha geniş tartışılarak, hemen 2-3 ay sonra da, 28 Şubat 2016’ta ilk toplantısını, kalabalık kurum temsilcileri ve bireylerle Köln’de gerçekleşleştirdi. İkinci topalntısını geçtiğimiz yılın Mayıs ayında gerçekleştiren Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa (HDK-A), bu toplantıdan sonra, her ay düzenli olarak bugüne kadar dokuz toplantı gerçekleştirdi. İşi sıkı tutan HDK-Avrupa Koordinasyonu 10. toplantısını, kongreden bir gün önce, bu cuma gerçekleştirecek. AF’ye bilgilendirmede bulunan HDK-A Girişim Koordinasyonu Eş Sözcüleri Sakine Demir ve Yüksel Koç, ilk kuruluş aşamasını şöyle aktardılar: “KCDK-E, AvEG-Kon, SYKP ve FİDEF’in birer taslak metinler sundukları 28 Şubat 2016’da Köln’de yapılan toplantıda HDK-Avrupa’yı kurma çalışmamızın ilk adımını attık ve kimi kent ve ülkelerde fiilen HDK-A kuruluş çalışmaları başladı.” “Seçim süreçlerinin ortaya çıkardığı deneyimlerin, kurulan çok sayıda komitelerin ve komisyonların varlığı, 1 Kasım seçimlerinden sonra HDK-Avrupa’nın kurulmasını daha somut ele almamızı sağladı.” diyen eş sözüler “29 Kasım’da Düsseldorf’ta ABDEM ve Demokratik Güç Birliği bileşenlerinin seçim sonuçlarını değerlendirme ve AKP iktidarının HDP’ye yönelik saldırılarına karşı ortak mücadeleyi geliştirmek için yaptıkları toplantıda bu öneri somut olarak gündeme geldi.” dedi. HDK-A projesinin tanıtımı amacıyla çeşitli ülkelerde yapılan ve bir kısmına HDK Eş Sözcülerinin de katıldığı panellerin, tartışma toplantılarının ardından 8 Mayıs’ta Brüksel’de HDK Eş Sözcülerinin de katıldığı toplantıda HDK-Avrupa çalışmasının kuruluşu bir takvime bağlanarak, çalışmaların hızlandırıldığını belirten Demir ve Koç “Toplantının katılımcıları, HDK-A Girişim Koordinasyonu ve onun içinden bir Yürütme oluşturmuş ve Eş Sözcüler seçmiştir.” dediler. “Örgütlenme çalışmalarını geliştirmek, hızlandırmak amacıyla çalışmanın zayıf gittiği alanlara merkezi görevlendirmeler yaparak müdahale etmeye çalıştık” diyen eş sözcüler “HDK- Avrupa örgütlenme çalışmasını siyasal faaliyetle iç içe yürütme perspektifiyle hareket eden Koordinasyonumuz, siyasal faaliyet için de bir dizi kararlar aldı. HDP'ye yönelik saldırılardan ‘İrademize Dokunma, Vekillerimize dokunma’, ‘Bu Suça Ortak Olma’ veya ‘OHALi Durdur’ Kampanyasından şimdi gündemimize gelen HAYIR kampanyası merkezi olarak gündemimizde olan kampanyalar oldu. Startı 17 Kasım’da bir basın açıklaması ile verilen ‘Türkiye’de OHAL’i DURDUR’ kampanyası, önemli bir siyasal çalışma. Zira bu konu hem Kürdistanlı ve Türkiyelilerin ve hem de Avrupalıların dikkatini çekmekte” dediler. “Başta amaçlanan geniş katılımlı Kürdistan ve Türkiyeli tüm farklılıkları temsil eden kurum ve yapıları, yine şahsiyetleri HDK-A bileşeni yapma amacı hedefi tam istendiği düzeyde gerçekleşmedi” diyen eş sözcüler “Özelikle Türk devletinin Kürdistan`da geliştirdiği katliamlar, Türkiye demokratik muhalefeti sindirme ve susturma politikaları sonucu yoğun bir pratik süreçten geçmemiz bir ölçüde bunda etken olurken, diğer bir etken ise henüz yeni olan HDK-A çalışmasının yeterince bilince çıkarılmamış olması ve kendi gündemleri üzerinde yoğunlaşmaları da bir başka etken olmuştur” dediler.

HDK-A ağını ülke ülke, kent kent örüyor

HDK-Avrupa bünyesinde, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde kuruluş kongresi gerçekleştirilirken, İngiltere, İskoçya, Avusturya gibi ülkelerde de çalışmalar devam etmekte. Yine bu ülkelerde onlarca şehirde kuruluş kongreleri gerçekleştirilmiş, kent meclisleri seçildi. kent meclisleri de kendi içinden yürütme ve eş sözcüler seçerek faaliyetlerini sürdürüyor. “Çeşitli eksikliklerimize rağmen Koordinasyonumuz, içinden geçtiğimiz sürecin ve gelecek dönemin görevlerini daha kapsayıcı olarak yerine getirebilmek için, HDK-A’nın bu mücadelenin öncüsü ve çekim merkezi olmasını ve bunun için örgütlenme çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi gerektiği noktasında hemfikirdir ve bu perspektifle hareket etmiştir.” diyen eş sözcüler “HDK-A çalışmaları başlatıldığından bu yana beli bir emek ve çaba olsa da, henüz HDK-A gücünün açığa çıkarılmadığının bilincindeyiz. Hem kentlerde, hem de ülkelerde çalışmalara henüz katılmayan farklı kesimler olduğunu bilmekteyiz. Yine herhangi bir kuruma üye olmayan ancak özgürlük ve eşitlik mücadelesi için bir platform arayışında olan çok sayıda insanın olduğunu ve HDK-A’yı izlediklerini bilmekteyiz.” yorumunda bulundular.  HDK-A çalışmaları ile ortaklaşarak özgür ve eşit bir yaşamı toplumsal olarak geliştirip güçlendirmeyi esas aldıklarını belirten Sakine Demir ve Yüksel Koç “Bugün bu çalışmanın Avrupa kongresine kadar getirilmiş olması, tüm eksikliklere rağmen, kentlerde ve ülkelerde bu çalışmaya katılan, emek veren yüzlerce, binlerce insanın sayesinde sayesinde olmuştur.” dediler.

 Gündem zengin

Kongre gündem önerisini de yayımlayan HDK-A Kongre Girişim Koordinasyonu, gündem maddeleri hakkında AF’ye bilgilendirmede bulundu. Gündem önerisinde, açılış ve Divan seçiminden sonra, davetli konuşmacıların siyasal durum üzerine konuşmaları var. Davetli konuşmacılar şu ismlerden oluşuyor: Ertuğrul Kürkçü (HDK eski Eş Sözcüsü ve İzmir HDP Milletvekili), Mülkiye Birtane (HDP Kars eski Milletvekili), Hatip Dicle (Demokratik Toplum Kongresi DTK Eş Başkanı), Tuncay Yılmaz (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi SYKP eski Eş Genel Başkanı), Ziya Ulusoy (Ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP Avrupa Sözcüsü), Çetin Gürer (Savaşa ve Diktatörlüğe Karşı Barış İçin Avrupa Forumu) ve Yasemin Karaca (Barış Akademisyenleri adına). Kongrede HDK-Avrupa Girişim Kooordinasyonu Eş Sözcüleri Sakine Demir ve Yüksel Koç faaliyet raporunu sunduktan sonra, rapor üzerine değerlendirmeler yapılacak. Tüzük ve Programın sunumu, değerlendirme ve onaylanmasından sonra, karar önerileri de delegelerin oyuna sunulacak. Eş sözcülerin seçiminden sonra, 101 kişiden oluşan meclis seçimi gerçekleştirilecek. Kongrenin kapanışından sonra hemen biraraya gelecek olan meclis, içinden 25 kişiden oluşan yürütme kurulunu seçecek. Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Boulevard International 7 adresinde gerçekleştirilecek kongre sabah 09.00’da başlayacak.

Etiketler: HDK A, HDK Avrupa, Kongre

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler