HDK Avrupa bileşenlerinden Brüksel'de tarihi toplantı

Brüksel’de toplanan HDK-Avrupa Bileşenleri, tarihi toplantıya imza atarak, Sonbahar’da Avrupa Kongresini toplama kararı aldı. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere gibi çok sayıda ülke ve şehirden gelen katılımcılar, toplantının adına HDK Avrupa Kongre Girişimi adını verdiler.

HDK Avrupa bileşenlerinden Brüksel'de tarihi toplantı

Toplantıya Türkiye’den HDK Eş sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Ertuğrul Kürkçü ve HDK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mete Elçi de yer aldı.

Divana seçilen NAV-DEM Eşbaşkanı Yüksel Koç ve AvEG-KON Eşbaşkanı Şafak Arabacı tarafından yönetilen, Brüksel’deki KNK binasında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu sonrası, katılımcıların tespitiyle başladı. Tek tek söz alan katılımcılar, geldikleri ülke ve temsil ettikleri kurumları belirttiler.

Seçimlerde ortaya çıkan gücün de etkisiyle bu aşmaya gelindiğini belirten Yüksel Koç “HDP Seçim Platformları Bileşeni kurumlarla birlikte, seçimlerde 4 binin üzerinde kişiyle birlikte seçim çalışması yürüttük. Bu önemli bir potansiyaldir ve bu çalışma için önemli bir güçtür” dedi.

Köln toplantısı

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran sonrası, ihtiyaç olduğu doğrultusunda daha da dillendirilmeye başlanan HDK Avrupa örgütlenmesi için 1 Kasım Seçimlerinden sonrası öneri, tartışma ve çalışmalar hızlandırıldı.

Seçimler döneminde tüm Avrupa’da kurulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim Platformları, bu yeni örgütlenmenin en önemli kaynağı oldu. Bu tarzda bir örgütlenmeyle alınan başarı, HDK-A’nın kurulmasının önemini bir kez daha ortaya koymuş ve geç kalınmaması gerektiğini göstermişti.

1 Kasım Seçimleri sonrası, çeşitli kurumlar tarafından yapılan tartışma, görüş alışverişi ve çağrılar yerini bulmuş, HDK-A’nın kurulması yönünde, 28 Şubat’ta yapılan toplantıyla ilk önemli adım atılmış oldu. Toplantıya katılanların büyük çoğunluğu, HDK-A’nın kurulması gerektiği yönünde görüş bildirmiş, toplantının sonunda 21 kişiden oluşan Örgütlenme Komisyonu seçilmişti.

Toplantı sonunda, basına ve kamuoyuna yönelik yayınlanan bildiriyle de dışa yönelik çalışmalar da başlamış oldu. Toıplantının hemen ertesinde, Almanya’da ve tüm Avrupa’da örgütlenme çalışmalarını yoğunlaştıran girişim, ülke ülke, şehir şehir ağını örmeye başladı. Bir çok ülke ve şehirde HDK meclisleri oluşturulurken, bir çoğunda da oluşturma girişimleri sürüyor.

HDK-A Örgütlenme Komisyonu veya bileşen kurumların kendi inisiyatifiyle çok sayıda HDK-A tanıtım toplantıları örgütlendi. Halk toplantıları şeklinde düzenlenen toplantılara, bileşenlerden konuşmacılar ve Türkiye’den de HDP ile HDK’den de konuşmacılar katıldı. Bu toplantıların bir serisine de HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşmacı olarak katıldı. Bu toplantılarda, “HDK nedir?” başlığıyla düzenlenerek, hem Türkiye HDK’si, hem de HDK Avrupa’nın nasıl olacağı anlatıldı. Büyük ilgi gören toplantıların devam edeceği bildirildi.

“Bu tarihi bir toplantıdır”

“28 Şubat 2016 Köln toplantısı”nın devamı niteliğindeki, Brüksel’de gerçekleştirilen bu toplantıda, HDK Eşsözcüleri Koçyiğit ile Kürkçü ve HDK YK üyesi Elçi, Ülkedeki HDK kuruluş çalışmalarına ilişkin deneyim ve önerilerini aktarırken, HDK Avrupa’ya ilşkin görüşlerini de anlattılar.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK’nin kurulu hakkında genel bilgilendirmede bulunurken, Avrupa’ya ilşkin de “Toplumun örgütlülüğü ne kadar güçlü ise demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de o kadar güçlü olacağının bilinciyle ana eksenine meclis çalışmalarını koyar. Avrupa’da da aynı perspektif ile kurulmuş bir HDK’nin, hem Türkiye, hem Kürdistan, hem de Avrupa’ya ilişkin yönleri olacaktır. Türkiye ve Kürdistan’daki genel demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkısı olmakla beraber, Avrupa’da yaşanan sorunlara da çözüm gücü olmak zorundadır.” dedi.

“Tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz” diyen Ertuğrul Kürkçü, “Sadece Türkiye ve Kürdistan’a değil, Avrupa’ya da müdahale edecek bir oluşumu yaratıyorsunuz” dedi. HDK’nin program ve tüzüğünün esas alımnraki Avrupa için bir program ve tüzük hazırlanması gerektiğini belirten Kürkçü “Kurumların ve bireylerin hakları gözetilmelidir.” dedi.

Diğer uluslardan göçmen örgütleri ve kuruluşları da olursa, mükemmel olacağını belirten Kürkçü “Deneyimimizi küçümsemeyim” dedi.

Ağ genişliyor

Her geçen gün örgütlenmesini genişleten HDK-A, şehir ve ülkelerde meclisler oluşturmaya devam ediyor.

Mete Elçi’nin yanısıra, toplantıda, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-KON), Sosyalist yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Avrupa Kürt Demokratik Toplum Merkezi (KCD-E), Yeşil-Sol, Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), Berlin ve Hamburg HDK Meclisleri, Ülke Meclisleri gibi çok sayıda kurum temsilcisi ve birey söz alarak görüşlerini belittiler.

Toplantıda söz alan ülke HDK’lerinden gelen temsilciler de, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Yoğunlaştırımış çalışma ve kampanyalar

8 Mayıs’ta toplanan bu girişim, HDK Avrupa çalışmalarını aşağıdan yukarı bir örgütlenme anlayışıyla sürdürecek ve sonbaharda yapılması hedeflenen kuruluş kongresinin hazırlıklarını yürütecek. Avrupa’da yaşayan, farklı etnisitelerden ve farklı kimliklerden gelen Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenleri katılımcı ve çoğulcu bir perspektifle yanyana getirmeyi hedefliyor.

HDK-A Kongre Girişimi toplantısında, bir dizi eylemlilik kararı da alındı. Türkiye ve Kürditan’a yönelik faaliyetler gibi, girişim Avrupa özeline yönelik faaliyetlere de ağırlık verecek. Yoğunlaştırılmış çalışma ve kampanya şeklinde yürütülecek olan çalışmaların kararı da oy birliğiyle alındı. Bu çalışma ve kampanyalardan bir kısmı şunlar:

– Fransa’daki göstericilerle dayanışma

Fransa’da hükümetin geniş halk yığınlarını hiçe sayan politikalarına karşı 31 Mart’ta eylemlere başlayan Gece Ayakta hareketi, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada eylem çağrısı yaptı. HDK-A olarak, Gece Ayakta hareketinin 15 Mayıs’taki uluslararası eylem çağrısının desteklendiği ve bizzat katılınacağı açıklanacak.

– Vekilime dokunma

16 Mayıs’ta, Türkiye’de parlamentoda görüşülmeye başlanacak olan dokunulmazlıklarla ilgili olarak, tüm Avrupa’da başta büyükelçilikler ve konsolosluklar olamak üzere, Türkiye temsilcilikleri önünde “Vekilime dokunma” gösterileri düzenlenecek.

– Suça ortak olma 

Bu girişimin önüne koyduğu bir diğer önemli görev ise AB ile Türkiye arasındaki kirli anlaşmanın iptal edilmesi talebiyle yürütülecek büyük bir kampanya. Bu kampanya Avrupalı sol sosyalist örgütlerin, sendikaların, akademisyenlerin, sanatçıların ve kanaat önderlerinin katılımıyla başlatılacak ve toplanacak imzalar yıl sonuna doğru Berlin’de düzenlenecek büyük bir gösteriyle Alman Hükümetine teslim edilecek.

Bu faaliyetler, ilk belilenenler. Girişim, önerilere ve hem türkiye’de, hem de Avrupa’daki gelişmelere göre, yerel ve genel diğer çeşitli faaliyetlerin örgütlenmesini de önüne önemli bir görev olarak koydu.

Koordinasyon seçildi

Çalışmaların daha rahat yürütülebilmesi için, toplantı sonunda 11 kişiden oluşan koordinasyon kuruldu. NAV-DEM Eşbaşkanı Yüksel Koç, AvEG-KON Eşbaşkanı Baki Selçuk, SYKP Avrupa‘dan Hüseyin Şenol, Yeşil Sol’dan Mehmet Cengiz, KCD-E Eşbaşkanı Murat Ceylan, HDK-Hamburg’tan Naime Erdem Başarır, HDK Fransa’dan Yusuf Şahin, SKB Avrupa’dan Sakine Demir, DKTM Hollanda’dan Hülya Naciye Laçin ve isimleri daha sonra iletilecek olan İngiltere HDK’den ve KJK-E’den birer kadın üye koordinasyonda yer aldı.

Kurulan Koordinasyon toplantı sonrası bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Görev bölüşümünde bulunan koordinayon, Haziran ayı sonuna kadar program ve tüzük taslak çalışmasını bitirecek. Yine koordinasyon, ülke ve şehir meclislerine, en geç eylül ayı içerisinde kongrelerini gerçeştirilmesi çağrısında bulunacak.

19 Haziran’da toplanacak olan koordinasyonun toplantılarına, yeni katılacaklarla birlikte, daha da genişleyecek olan koordinasyonun toplantılarına, tüm HDK Avrupa Kongre Girişimi üyelerinin de katılma hakkı olduğu özellikle belirtildi.

Kuruluş Kongresinini en geç Ekim başı, Kasım sonu arasında gerçekleştirme kararı alan, HDK Avrupa Kongre Girişim toplantısının sonuş bildirgesi önümizdeki bir kaç gün içerisinde basına ve tüm komuoyuna paylaşılacak.

Etiketler: Brüksel, HDK, HDK Avrupa

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler