Güzel Sanatlar Liseleri hedefte: Öğretmenler ve mezunlar tepkili

'Proje okul' statüsündeki Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmenlerin norm fazlası ilan edilmesine tepki gösterildi. Mezunlar, Güzel Sanatlar Lisesine Dokunma başlıklı bir açıklama yayınladı.

Güzel Sanatlar Liseleri hedefte: Öğretmenler ve mezunlar tepkili

İstanbul Göztepe’de bulunan, “Proje okul” statüsündeki Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmenlerin norm fazlası ilan edilmesine ilişkin okulun mezunlarından ve  öğretmenlerinden tepki geldi.  

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Güzel Sanatlar Liselerinde gerçekleşecek kadro değişimlerinin yol açacağı sıkıntılara işaret etti. Bu okullara seçilen resim ve müzik bölümü öğretmenlerinin MEB tarafından yapılan yazılı sınavı geçerek akademisyenlerden oluşan uygulama sınav komisyonu tarafından seçildiğini ifade eden eğitimciler, Güzel Sanatlar Liselerinde öğretmen olabilmek için gerekli kriterleri yerine getiren öğretmenlerin alanlarında branşlaşarak bu okullara atandığını kaydetti. Öğretmenler tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘Proje Okulları Yönetmeliği’ne göre şu anda dağıtılmak istenen bu tecrübeli ve yetkin kadro kendi branşlarında başka Güzel Sanatlar Lisesine gidememektedirler. Bakanlık, bu öğretmenleri norm fazlası gösterip sınavla elde ettikleri branş haklarını dikkate almaksızın, müzik ve resim öğretmeni olarak zorla herhangi bir okula atamalarını yapmaya çalışmaktadır. Üstelik atama-tayin döneminde değil, eğitim-öğretim yılının başında… MEB bu uygulamasıyla okulların içini boşaltarak öğretmenlerin kazanılmış haklarını elinden almaktadır” denildi.

Bir tepki de mzeunardan geldi. “Güzel sanatlar liselerine dokunma” başlığıyla yazılı açıklama yapan mezunlar, yeni atama yönetmeliğine göre ‘Proje okul” kapsamına alınan tüm güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenlerin başka okullara tayin istemek zorunda bırakıldığını belirtti.

Mezunların yaptığı açıklama şöyle: 

''#GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE DOKUNMA!

Güzel sanatlar liseleri, 1989 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un önderliğinde açılan, 27 yıldır çağdaş eğitim anlayışıyla laik bireyler yetiştirerek, ülkemizi yurt Içinde ve yurt dışında temsil eden çok sayıda başanlı sanatçı mezun etmiş eğitim kurumlandır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okul kapsamına aldığı güzel sanatlar liselerinin yeni yayınlanan yönetmeliğine göre, tüm öğretmenleri başka okullara tayin istemek zorunda bırakılmıştır.

Bu şu anlama gelmektedir;  bugün diğer köklü anadolu liseleri gibi güzel sanatlar liselerinin de kadrolan tamamen değiştirilerek içieri boşaltılmaktadır. Yönetmeliğe göre yeni atanan müdürlerin kendi kadrolarını kurabilecek olması politik bir kadrolagma meselesidir. "Proje okulu" adı altında çağdaş eğitim kurumlarına ve sanata yapılan bu darbe Türkiye'de eğitim sisteminin çöküşünü açıkça gözler önüne sermektedir.

Bu, ülkemizde sanat eğitimi veren kurumların kökten kapatılmasına kadar varacak yapılanmanın  ne yazık ki ilk adımıdır.

Güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenler, alanlannda başarılı ve sınav kazanarak atanmış öğretmenler.r. Yeni yönetmeliğe göre sınav uygulamasının kaldırılmış olması her türlü şaibeye açık ve haksız bir uygulamadır. Sanatın niteliksizleştirilmeye çalışıldığı bu uygulama sosyal medyada büyük tepki görmektedir. Ancak konunun muhattabı olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmamış olması soru Işaretleri uyandırrnaktadır.

Bizler güzel sanatlar liseleri mezunları olarak, güzel sanatlar liseleri hedef gösterilerek sanata, sanatçıya ve Türkiye'nin çağdaş eğitim sistemine yapılan
bu darbeyi kınıyor, tüm duyarlı gazetecileri, sanatçıları,  sivil toplum örgütlerini konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz.''

Son Haberler

Popüler Haberler