Görevden alınan barış bildirisi imzacısı 2 akademisyenin davasında yürütmeyi durdurma kararı

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları için soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan iki akademisyenin açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Görevden alınan barış bildirisi imzacısı 2 akademisyenin davasında yürütmeyi durdurma kararı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara ve Doç Dr. Murat Emeksiz hakkında ‘Barış İçin Akademisyenler’in yayınladığı ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 19 Ocak tarihinde soruşturma açılmış ve ikili 5 Ağustos tarihinde üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

Kararı yargıya taşıyan öğretim üyeleri, bildiride yer alan ifadelerin şiddete ve terör eylemlerine teşvik etmediğini, nefret söylemi içermediği, eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, alınan tedbir dolayısıyla bilimsel çalışmalarına devam edemediklerini, bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Diken'den Rıfat Doğan'ın haberine göre, davayı görüşen Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, uzaklaştırma kararının YÖK’e iletildiğini, soruşturma devam ederken görevini sürdüren davacıların soruşturma sonuçlandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının somut gerekçelerinin ortaya konmadığını belirtti.

Mahkeme, “Ayrıca mevzuata amir hüküm gereğince ceza kovuşturması bulunmayıp disiplin soruşturması kapsamında tesis edilecek görevden uzaklaştırma işlemlerine ilişkin olarak kanuni sürenin en fazla üç ay olduğu, bu süreyi aşan tedbire başvurulmayacağı düzenlenmekte ise de dava konusu işlemde süresiz olarak bu tedbirin uygulanmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Mahkeme, öğretim üyesi davacıların dava konusu işlemin uygulanmasıyla akademik faaliyetleri ve mali hakları açısından telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayacağını da kaydetti. Heyet, bu nedenlerle söz konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler