Gece mesaisi yönetmeliği kadınların daha esnek ve güvencesiz çalıştırılmasının önünü açtı

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile kadın işçilerin yoğun olarak çalıştığı iş kollarında kadınların gece mesailerinde yedi buçuk saatin üzerinde çalıştırılmasının önü açıldı. DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu, kadınlar açısından kazanılmış bir hakkın ortadan kaldırıldığını, kadınların daha esnek ve güvencesiz çalışmasının önünün açıldığını belirtti.

Gece mesaisi yönetmeliği kadınların daha esnek ve güvencesiz çalıştırılmasının önünü açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. Maddesi şu şekilde değiştirildi:

Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

2013 yılında çıkmış olan yönetmeliğin ilgili 5. Maddesi ise şöyleydi: “Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.”

Yapılan değişiklikle üç iş kolunda kadınların yedi buçuk saatin üzerinde çalıştırılmasının önü açılmış oldu.

Çerkezoğlu: Kadınların daha esnek ve güvencesiz çalışmasının önünü açıldı

Konuya ilişkin Gazete Karınca’dan Bekir Avcı’ya değerlendirmelerde bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, değişiklikle birlikte kadın çalışanın yazılı onayı olması koşuluyla daha fazla çalıştırılabileceğine dikkat çekerek, kadınların daha esnek ve güvencesiz çalıştırılabileceğini belirtti.

Yönetmelikteki turizm, özel güvenlik ve sağlık iş kollarının kadın işçilerin yoğun olarak çalıştığı iş kolları olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, şunları ifade etti:

“Kadınlar açısından kazanılmış bir hak vardı. Hükümetin ve sermayenin esnek çalışmanın önünü açan düzenlemeleri bu hakkı ortadan kaldırdı. Kadın işçiler açısından istisnai bir hüküm korunabilirdi. Ancak kadın işçilerin gece mesailerinin önü açıldı. Genç kadın işsizliğinin bu kadar yüksek olduğu (yüzde 30’larda) bir ülkede bu düzenlemeyle yapılmak istenen şey, kadınların daha esnek ve güvencesiz çalışmasının önünü açmaktır.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler