• Konut

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Ocak-Eylül döneminde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları istatistiklerini açıkladı. İlk dokuz ayda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 32 daire sayısı da yüzde 57 arttı. Yatırıma devam diyen inşaat şirketleri, Türkiye genelinde 125 bin 846 binaya ruhsat alırken, ruhsat alan daire sayısı 1.106.389 oldu. Yapımına başlanacak yapıları gösteren bu istatistiğe göre, Türkiye'de günde or...

  Devamını oku
 • Brezilya’da 6 bin kişi konut talebiyle işgal başlattı

  İsyandan.org’un aktardığına göre; hareketin koordinatörlerinden Guilherme Boulos “İşgal belediye yönetimini görüşmelere zorlamak için yapıldı ve taleplerimiz karşılanana dek işgali süreceğiz,” dedi. Guilherme, belediyenin görüşmeye yanaşmadığını ve öncelikli görevlerinin belediyeyi müzakereye zorlamak olduğunu, kabul etmezlerse harekete geçerek mücadeleyi yükselteceklerini, belirtti. Başkan Michel...

  Devamını oku
 • Satışlar düşüyor, faiz çatlatıyor – Mustafa Sönmez

  Mer­kez Ban­ka­sı­’na ni­ye tak­tı ? Fa­iz­le­ri dü­şür­mü­yor­muş da on­dan. Fa­iz­le­ri ne za­man yük­selt­ti MB? Do­lar 2.40 TL’­ye fır­la­dı­ğı za­man, hem de ge­cik­miş ola­rak. O za­man ses çı­ka­ra­ma­dı yük­sel­ti­len fai­ze… Ye­rel se­çim­ler bit­ti, baş­la­dı fa­iz­le il­gi­li söy­len­me­ye. Dur­duk yer­de söy­len­mi­yor ta­bi­i … Ku­la­ğı­na dur­ma­dan tat­sız ha­ber­ler ge­li­yor, şi­ka­yet­ler yı­ğı­lı­yor. El­ca­ğı­zı ile bü­yüt­tü­ğü mü­te­ah­hit­ler ko­nut, yan­daş ba­yi­ler, oto...

  Devamını oku
 • Konut balonu her an patlayabilir… – Mustafa Sönmez

  AKP rejiminin dikişleri attı. Her gün bir parçası elimizde kalabilir. Kâr hırsıyla linyite aşırı yüklenmenin ilk kurbanları 301 Somalı oldu. Devamında kimbilir neler olacak…HES için dere, çay yağmalayarak verdikleri zarar ortada. Rüşvet ve yolsuzluklarla ne tür rezaletleri göze aldıkları ortada. İstanbul’u ne hale soktukları ortada. Pisliklerini örtmek için hukuk devleti ve bağımsız yargı adına ne varsa tarümar ettikleri ortada. Önlerine geçilmez ise, tahribatlar, enkazlar sürecek, hiç kuşkunuz ...

  Devamını oku
Popüler Haberler