• Konut

  İsyandan.org’un aktardığına göre; hareketin koordinatörlerinden Guilherme Boulos “İşgal belediye yönetimini görüşmelere zorlamak için yapıldı ve taleplerimiz karşılanana dek işgali süreceğiz,” dedi. Guilherme, belediyenin görüşmeye yanaşmadığını ve öncelikli görevlerinin belediyeyi müzakereye zorlamak olduğunu, kabul etmezlerse harekete geçerek mücadeleyi yükselteceklerini, belirtti. Başkan Michel...

  Devamını oku
 • Satışlar düşüyor, faiz çatlatıyor – Mustafa Sönmez

  Mer­kez Ban­ka­sı­’na ni­ye tak­tı ? Fa­iz­le­ri dü­şür­mü­yor­muş da on­dan. Fa­iz­le­ri ne za­man yük­selt­ti MB? Do­lar 2.40 TL’­ye fır­la­dı­ğı za­man, hem de ge­cik­miş ola­rak. O za­man ses çı­ka­ra­ma­dı yük­sel­ti­len fai­ze… Ye­rel se­çim­ler bit­ti, baş­la­dı fa­iz­le il­gi­li söy­len­me­ye. Dur­duk yer­de söy­len­mi­yor ta­bi­i … Ku­la­ğı­na dur­ma­dan tat­sız ha­ber­ler ge­li­yor, şi­ka­yet­ler yı­ğı­lı­yor. El­ca­ğı­zı ile bü­yüt­tü­ğü mü­te­ah­hit­ler ko­nut, yan­daş ba­yi­ler, oto...

  Devamını oku
 • Konut balonu her an patlayabilir… – Mustafa Sönmez

  AKP rejiminin dikişleri attı. Her gün bir parçası elimizde kalabilir. Kâr hırsıyla linyite aşırı yüklenmenin ilk kurbanları 301 Somalı oldu. Devamında kimbilir neler olacak…HES için dere, çay yağmalayarak verdikleri zarar ortada. Rüşvet ve yolsuzluklarla ne tür rezaletleri göze aldıkları ortada. İstanbul’u ne hale soktukları ortada. Pisliklerini örtmek için hukuk devleti ve bağımsız yargı adına ne varsa tarümar ettikleri ortada. Önlerine geçilmez ise, tahribatlar, enkazlar sürecek, hiç kuşkunuz ...

  Devamını oku
Popüler Haberler