DİSK: 1 Mayıs en geniş katılımla yaygın ve kitlesel kutlanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yaklaşan 1 Mayıs’ı Türkiye genelinde yaygın ve kitlesel bir şekilde kutlama kararı aldı. Referandumdaki şaibelere dikkat çeken DİSK, Türkiye’nin ihtiyacının eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal bir anayasa olduğunu belirtti.

DİSK: 1 Mayıs en geniş katılımla yaygın ve kitlesel kutlanacak

DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın artan saldırılara karşı en geniş katılımla yaygın ve kitlesel kutlanması kararı aldı. Referandum sürecinde yaşanan şaibelere de dikkat çeken DİSK, Türkiye’nin eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal anayasa ihtiyacı olduğunu belirterek başkanlık sistemini içeren kutuplaştırıcı anayasa dayatmasından vazgeçilmesini istedi.

19 Nisan’da referandum ve 1 Mayıs gündemiyle toplanan DİSK Başkanlar Kurulunun ardından sonuç bildirgesi açıklandı. DİSK’in referanduma sunulan anayasa değişikliğine esastan ve usulden itiraz ederek hayır çağrısı yaptığı hatırlatılan bildirgede, seçim sürecine ilişkin itirazlar da şöyle sıralandı: “Adaletsiz, eşitsiz, hukuksuz, manipülasyona dayalı kampanya sürecine tanık olunmuş, kamu kaynakları pervasızca kullanılmış, kamu idarecileri hukuka aykırı biçimde açıkça taraf olmuş, işçilerin ve kamu çalışanlarının oy tercihleri türlü baskılarla tahakküm altına alınmaya çalışılmış, açık oylamaya dair bir dizi görüntü ortaya çıkmış, hapishanelerin muhaliflerle doldurulduğu bir ortamda ve OHAL koşullarında bir referandum gerçekleştirilmiştir. Oy verme ve sayım aşamasına dair sonuçları değiştirebilecek ciddiyette itirazların ve uluslararası gözlemcilerin tespitlerinin YSK tarafından görmezden gelinmesi, YSK’nin kendini TBMM’nin yerine koyarak ‘mühürsüz pusula ve zarf’ların geçersizliğine dair yasayı yok sayması, sonuçların meşruluğunu daha da tartışmalı hale getirmiştir.” YSK’nin hukuksuz kararına karşı demokratik haklarını kullananlara karşı cadı avı başlatıldığı ifade edilen bildirgede, “OHAL ilan edilip Meclis tatile sokulmuş, ülkenin kararnamelerle yönetilmek istendiği bir kez daha anlaşılmıştır” dendi.

İlk iş kıdem tazminatı gündeme getirildi

Tüm bu yaşananların referandumun meşruluğunun zedelendiği ifade edilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi: “Göz göre göre gelen bir tehdit ile ilgili işçi sınıfına yönelik uyarılarımızın haklılığı referandumdan hemen sonra kıdem tazminatı ile ilgili gelişmelerle bir kez daha açığa çıkmıştır. İşçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatını işverenin üzerinde yük olarak niteleyen bir yaklaşım doğrultusunda, Kıdem Tazminatı Fonu dayatmasının yeniden gündeme sokulacağı açıklanmıştır. İş güvencesinin son kalesi olan kıdem tazminatının fona devri ve/veya azaltılması gibi önerilere DİSK olarak hayır demeye devam edeceğimiz açıktır.”

Alınan kararların da duyurulduğu bildirgede, kutuplaştırıcı bir anayasa yanlışından, başkanlık dayatmasından dönülmesi istenerek “Türkiye’nin önünü açacak olan, huzuru, güveni, istikrarı sağlayacak olan bir anayasa toplumsal uzlaşmanın ürünü olarak yazılmalıdır” dendi. Türkiye’nin eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal anayasa ihtiyacı olduğu kaydedilen bildirgede, böyle bir anayasa için emek ve meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, kitle örgütlerinin, üniversitelerde bu konuda çalışma yapması engellenen akademisyenlerin, toplumun en geniş kesimlerinin katılımıyla bir anayasa tartışmasının başlatılması için çabalarının yoğunlaştırılacağı ifade edildi.

1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs’a ilişkin alınan karar ise şöyle duyuruldu: “Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiğine işaret eden DİSK Başkanlar Kurulu, bu dönemde Türkiye çapında olabildiğince yaygın, kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs kutlamaları örgütlemenin tarihsel önemine işaret eder.” Bildirgede, emek ve meslek örgütleri ile 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterileceği belirtildi.

Evrensel

Etiketler: 1 Mayıs, DİSK

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler