Denizli TMMOB Genç: Özgür, laik, sosyal ve demokratik bir cumhuriyet İçin ‘Hayır’

Denizli TMMOB Genç, bir basın açıklaması gerçekleştirerek 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ diyeceklerini açıkladı. Açıklamada, “Üniversite gençliğini ve Türkiye halklarını bu değişikliğe “Hayır” demeye çağırıyoruz” denildi.

Denizli TMMOB Genç: Özgür, laik, sosyal ve demokratik bir cumhuriyet İçin ‘Hayır’

Siyasi Haber / Denizli

AKP iktidarının kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘terörist’ ilan ettiği, KHK’lar ile üniversitelerin boş, dört duvardan ibaret bir yer haline geldiği belirtilen açıklamada, iktidarın faşizmi kurumsallaştırmaya çalıştığı ve ‘Hayır’ çalışması yapanların saldırılarla karşılaştığı vurgulandı.

“Denizli TMMOB Genç olarak, üniversite gençliğini ve Türkiye halklarını bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada, 8 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’da TMMOB konferans salonunda düzenlenecek panele çağrı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Özgür, Laik, Sosyal ve Demokratik bir Cumhuriyet İçin

Ülkemizi, Halklarımızı,Üniversitelerimizi ve Meslek Alanlarımızı Savunmak İçin “Hayır” Diyoruz!

Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Toplumsal yaşam gericilik ve şiddet sarmalında hızla dibe doğru savrulurken, darbe girişimini fırsata çeviren siyasal iktidar bir yandan OHAL Kararnameleri ile toplumu korkutup sindirirken, diğer yandan ülke kaynaklarını sorumsuzca sömürmeye olanak tanıyan yasaları ardı ardına çıkarıyor.

Bugün, Cumhurbaşkanı’nı eleştiren herkes hakaretten tutuklanıyor. AKP iktidarı kendi gibi düşünmeyen herkesi “terörist” ilan ediyor.  Farklı düşünen herkes-gazeteci, akademisyen, milletvekili, hukukçu, emekçi, öğrenci, öğretmen- işinden atılıyor ya da tutuklanıyor.  Basın özgürlüğü yok ediliyor, televizyon, radyo ve gazeteler kapatılıyor. Saray’ın tahakkümüne karşı çıkan dernekler kapatılıyor. Bütün bunlar ve fazlası fiili başkanlık sisteminde oluyor.

686 sayılı son KHK ile bir kez daha görüldüğü üzere ülkemizin beyinlerini, akademik potansiyelini bitirmeye yönelik faşizan yönelim ile üniversiteler fiilen kapatılıyor. AKP/Saray zümresi, kendi kirli çıkarları için Üniversite kurumunu da boş, dört duvardan ibaret bir hale getirdi. Bu son tasfiye operasyonuyla birlikte öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu ihraç edildi, birçok fakülte ve bölüm öğretim yapamaz duruma düştü. Kaldı ki, düşünce çeşitliliğinin ortadan kaldırıldığı bir ortamda gerçek üniversiteden bahsetmek de olanaksızdır. AKP/Saray iktidarının büyük suçlarından biri de, düşünce üretimini felç ederek toplumun geleceğini karartmaktır.

Denizli TMMOB-GENÇ, içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP iktidarının Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halklarımızı kaosa, krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli bir süreç olarak değerlendirmektedir.

İktidarın yanlış politikaları, dili ve mezhepçi hedefleri ülkemizi katliamlar ülkesine dönüştürdü.

Yurttaşlarımızın kapsamı hakkında dahi sağlıklı bir bilgi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, sendikaların, meslek örgütlerinin, anayasa hukukçularının, baroların, üniversitelerin ve en önemlisi de halkın görüşüne sunulmadan hazırlanan Anayasa değişiklik teklifine ilişkin referandum işte tam da bu koşullar altında dayatıldı.

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği; Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi bu haliyle ne başkanlık sistemi, ne de Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılamaz. Teklif olsa olsa “tek adam diktatörlüğü” olarak adlandırılabilir.

Bilinmelidir ki yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur. Faşizmin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı bugünlerde okulda ve sokakta Hayır çalışması yapan insanlarımız AKP’nin ve devletin paramiliter güçleri tarafından hedef gösterilmekte ve saldırıya uğramaktadır. Gün geçmiyor ki her gün bir saldırı haberi duyuyoruz. Denizli’de saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve bu saldırılar HAYIR’cıları yıldıramayacak , olduğumuz her alanda HAYIR’ı büyüteceğiz ve sokakta da dayanışacağız.

Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; sosyal ve demokratik bir anayasadadır. Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesindedir. Emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında, içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır. Eğitimin eşit, parasız, bilimsel, anadilde olmasındadır.

Bunun dışındaki tüm girişimler ve çabalar ülkemizin geleceği ile oynamaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

Denizli TMMOB Genç olarak, üniversite gençliğini ve Türkiye halklarını bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz.

Bu gidişata birlikte dur demek ve KHK’lar ile ihraç edilen akademisyenlerimizle dayanışmak için 8 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’da TMMOB konferans salonunda yapacağımız referandum ile ilgili panelimize herkesi bekliyoruz.

Bu topraklarda sömürülen halkların çocuklarının diyecekleri daha bitmedi, bitmeyecek!

Tek adam rejimine ve faşizme HAYIR!

Etiketler: Denizli, TMMOB, TMMOB Genç

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler