'Başkanlık sistemi referandumdan önce Antalya'da uygulanmaya başladı!'

TümBel-Sen Antalya Şubesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 450 işçinin toplu sözleşme ücretlerinin ödenmemesi ve büyükşehir belediye başkanı Menderes Türmen'in keyfi uygulamalarına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

'Başkanlık sistemi referandumdan önce Antalya'da uygulanmaya başladı!'
TümBel-Sen Antalya Şubesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 450 işçinin sendika üyesi oldukları için toplu sözleşme ücretlerinin ödenmemesi ve büyükşehir belediye başkanı Menderes Türmen'in keyfi ve hukuksuz uygulamalarına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Referanduma da değinilen basın açıklamasında 'Evet' oyu verilirse Antalya'daki keyfi ve hukuksuz uygulamaların tüm ülkede gerçekleşeceğinin altı çizildi ve  Toplu sözleşme akkımızla oynanmasına, yeni sürgünlere, Sendikal baskılara, zorbalığa 'Hayır' denildi.
 
Basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:
Antalya Büyükşehir Belediyesi  binasına taşındı ama yöneticiler  alışkanlıklarını bu binada da sürdürüyor. Personele karşı dosyası bir hayli kabarık olan Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez de 450 belediye emekçisinin  ekmeğiyle oynadı!  Büyükşehir Belediyesi; 2010 yılından bu yana uygulanan aylık 750 liralık toplu sözleşme ücretini 450 memura ödemedi! Bu ‘cezalandırma’ uygulaması Büyükşehir yöneticilerini kesmemiş olacak ki, bu gün yeniden onlarca arkadaşımızı ‘sürgün’ ettiler! Büyükşehir yöneticilerinin, kendi personeline karşı yeni bir ‘haçlı seferi’ başlattığı anlaşılıyor!
 
Menderes Türen kurt, 450 memur çalışan kuzu
 
Gerekçe; Tüm Bel Sen dahil, farklı sendikalara üye olmak!  Dolayısıyla; bu gün Büyükşehir Yöneticilerinin yaptıklarının adı; bölücülüktür, zorbalıktır!!! Farklı Sendikal tercihleri olan arkadaşlarımıza karşı Sosyal Denge Sözleşmesi silahını kullanarak diz çöktürme ve teslim alma operasyonudur. Açıkçası bu gün Büyükşehir Belediyesi yöneticileri Kurt kuzu hikayesi masalını oynuyorlar! Ama gönül rahatlığı ile söyleyelim; suyunuzu biz bulandırmadık! Şunu da gönül rahatlığı ile söyleyelim ki; zaten sizin suyunuz hep bulanık akıyor!
 
Akan suyu kim bulandırdı?
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Bem Bir Sen arasında  2016 yılı ocak ayında imzalanan! Sosyal Denge Sözleşmesinin dayanışma aidatı, rapor ve disiplin cezalarına ilişkin kesintilerinin iptali için Sendikamız adına açtığımız  davayı şubat ayında kazandık!  Mahkeme, Anayasanın 51. maddesini ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kanununu gerekçe göstererek; Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağına karar verdi. Yani, Belediye emekçileri arasında ayrımcılık yapan ilgili maddeleri iptal ederek, tüm çalışanların bu haktan koşulsuz yararlanacağına hükmetti.
 
Büyükşehir yöneticileri ne mahkeme kararı, ne de kanun tanıyor!
 
Mahkeme kararı çok açıktır. Her konuşmasında Hukukun üstünlüğüne inandığını söyleyen ve yargı kararları karşısında boynumuz kıldan ince diyen  bir belediye başkanının yapması gereken de çok açıktır; mahkeme kararına uygun olarak, sadece Bem Bir Sen üyelerinin değil, başka sendikalara üye olan tüm çalışanların da bu Sosyal Denge Sözleşmesinden yararlanmasını sağlamaktır.
 
Menderes Türel bölücülük yapıyor!
 
AKP Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde çıkarılmasında kendisinin de büyük payının olmasıyla övünen Sayın Menderes Türel, şimdi kendi çıkardığı 4688 sayılı kanunu tanımıyor! Yani, topluma kötü; örnek oluyor! Yani, memurlar arasında ayrımcılık ve bölücülük yapıyor! Menderes Türel için daha da vahim olanı ise, mahkemenin; anayasayı ve kendisinin çıkardığı kanunu gerekçe göstererek verdiği kararı uygulamak yerine, anayasayı ve kanunları yok sayarak, 450 belediye emekçisini sendikal tercihlerinden dolayı cezalandırma yoluna gitmesidir!  Ve, bu keyfilikle sadece 450 belediye emekçisini değil,  bu sözleşme ücretine güvenerek ev alan ve çocuklarını özel okula gönderen ailelerini de cezalandırıyorlar.
 
Başkanlık sistemi referandumdan önce Antalya'da uygulanmaya başladı!
 
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu referandum sürecini dikkatle izliyoruz. Elbette ki, herkes gibi biz belediye emekçileri de bir tercih yapmak durumundayız. Tercihimizi yaparken anayasa paketinin içeriğine, 15 yıllık AKP  iktidarının mevcut politikalarına ve Antalya Büyükşehir  Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in personel üzerindeki uygulamalarına bakarak karar vereceğimiz açıktır. Öncelikle, Anayasa paketinin içeresinde biz kamu çalışanlarının hayrına bir madde var mı diye çok aradık ama  bulamadık! Ancak; Evet dersek başkanlık sisteminin nasıl olacağını,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in icraatlarına bakarak tahmin ediyoruz! Bu bizim iddiamız değil, bizzat Başbakan Binali Yıldırım iddiası! Geçen ay Antalya geldiğinde kendisine sorulan partili Cumhurbaşkanı nasıl olacak sorusuna; Menderes Türel Antalya'yı nasıl yönetiyorsa, Partili Cumhurbaşkanı da öyle yönetecek !!! demesinden anlıyoruz!
 
Elbette ki; üyelerimiz içerisinde evetdiyecekler de olabilir! Şimdi, Onlar adına soruyoruz; ortada kanun ve mahkeme kararı varken benim ekmeğimle oynayanlara nasıl evet derim? Benim sendikal tercihime  saygı göstermek yerine toplu sözleşme hakkımdan mahrum bırakanlara nasıl evet derim? Sadece benim değil, çoluğumun-çocuğumun ve ülkemizin  geleceğini  kendi çıkarları için kurban edenlere nasıl evet derim? Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan Sosyal Dengesizlik uygulamasından sonra, Sayın Türel; sizlerin  hangi sözüne inanacağız? Hangi yüzle bizden evet dememizi isteyeceksiniz? 
 
Sayın Türel; belki de sizin bu haksız ve keyfi uygulamalarınız sonucunda evet demeyi düşünen  birçok arkadaşımız HAYIR diyecektir! Dolayısıyla; bugün Toplu Sözleşmeden yararlanma hakkımı yok sayanlar, yarın sendikal tercihime de yasak koyabilirler. Bu gün ekmeğimle oynayanlar yarın işimi de elimden alabilirler: Yani; sadece Tek Adam, Tek Parti değil, bu sistemin  doğal bir sonucu olarak, Tek Televizyon, Tek gazete,Tek Okul, Tek Tip Kıyafet ve   Tek Tip Sendika tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla  Sayın Türel, size oy verenler dahil birçok belediye emekçisi arkadaşımızın, Büyükşehir Belediyesinde yaptığınız bu ‘adaletsizliğe’ bakarak ‘referandumda’ HAYIR diyeceklerini duyarsanız şasırmayın!
 
Menderes Türel suç işliyor
 
Sayın Türel; Anayasa, kanun ve mahkeme kararını yok saymakla hukuka karşı suç işliyorsunuz!  Sayın Türel; 450 belediye emekçisine haksızlık yaparak insanlığa karşı da suç işliyorsunuz! Sayın Türel; Büyükşehir Belediyesi bir derebeylik değildir. Kanun önünde herkes eşit ise, yaptıklarınızın hesabını yargı önünde bir gün mutlaka vereceksiniz!  Suçların en büyüğü, insanların ekmeği ile oynamaktır! Bunun vebali de, cezası da çok ağırdır. Personele karşı kanunsuz uygulamaların  yapıldığı merkez haline getirdiğiniz Antalya Büyükşehir Belediyesi artık daha fazla suç işleme hakkına sahip değildir. Bizler; 450 belediye emekçisi şahsında tüm  çalışanların ekmeği ile oynanmasına müsade etmeyeceğiz. Yasal yollar dahil, her platformda  yaptığınız bu haksızlığın son bulması için mücadele edeceğiz!
 
Antalya Büyükşehir Belediyesinde; Toplu sözleşme Hakkımızla oynanmasına HAYIR!!
Yeni sürgünlere HAYIR! Sendikal baskılara HAYIR!
Zorbalığa HAYIR! Adaletsizliğe HAYIR! Hukuksuzluğa HAYIR!
 
TÜM BEL SEN ANTALYA ŞUBESİ

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler